30
jul

Okej-register drabbar unga arbetssökande

Ett okej-register för telefonförsäljning vore ett hårt slag mot unga som vill ha ett första jobb, skriver Erik Östman (M).

Slutreplik till Bengt Walla och Rolf Eklund, 25/7. 30 jul 06:08

Telemarketingbranschen sysselsätter tiotusentals personer i Sverige, de flesta ungdomar. Det är en bransch där studenter hittar extra jobb på kvällar och helger och som erbjuder flera sommarjobb till våra ungdomar. Det är en bransch där många unga får en första erfarenhet av arbetslivet. Det är därför häpnadsväckande läsning som Bengt Walla och Rolf Eklund bjuder på i sin replik på min tidigare artikel.

De ifrågasätter branschens egen uppskattning om att ca 15 000 jobb försvinner om ett okej-register införs med att hänvisa till att Veronica Palm inte tror det (!). Det vore ganska märkligt om hon skulle ifrågasätta sitt eget förslag. Man drar sig inte heller för hävda att "då hotar branschen att göra 15 000 ungdomar arbetslösa" om ett okej-register blir verklighet. Som om en stadigt krympande marknad och minskad möjlighet att göra affärer inte skulle ha någon inverkan på branschen. Att man skulle säga upp folk på pin kiv i ett utpressningsförsök som om intäkter och kostnader inte skulle spela roll när det gäller att hålla personal. Det är ett häpnadsväckande resonemang, i synnerhet från en styrelseledamot i Företagarna.

Det är klart att det finns företag som skulle uppskatta ett okej-register. Stora elbolag och banker skulle inte ha något emot om deras konkurrenter inte fick ringa till kunderna och erbjuda dem ett bättre abonnemang eller bättre lånevillkor. Men är det speciellt schysst mot konsumenterna?

Att så föraktfullt se ner på en hel yrkeskategori gagnar ingen. Att se ner på jobb för unga är ett slag i ansiktet på dem som inte vill annat än att få sitt första jobb. Menar man allvar med att minska ungdomsarbetslösheten kan man inte resonera såsom Bengt Walla och Rolf Eklund gör.

Erik Östman (M) Ordförande Moderata Innerstadsföreningen i Linköping