25
nov

Lagstiftning ska styras av fakta, inte attityder

Presskommentar till Konsumentverkets undersökning om inställning till telefonförsäljning

”Minskning av klagomålsanmälningar mot telefonförsäljning ett resultat av Konsumentverkets satsning”

Konsumentverket presenterade idag (25/11) en undersökning som redovisar konsumenters inställning till telefonförsäljning och föreslår att regeringen lägger fram en proposition om skriftliga avtal vid telefonförsäljning.


-Vi är helt eniga med Konsumentverket om att de oseriösa telefonförsäljarna måste stoppas. Konsumentverket har på senare tid gjort en berömvärd satsning att ta itu med klagomålen mot telefonförsäljare. Det är de oseriösa företagen som ställer till problem, säger Tina Wahlroth, vd Kontakta.


Kontakta uppger att de nyligen fått uppgifter från Konsumentverkets generaldirektör Cecilia Tisell att under 2016 har det skett en betydande minskning av antalet anmälningar mot telefonförsäljning jämfört med 2015.

Under 2015 fick Konsumentverket in 1 958 anmälningar mot telefonförsäljningar. Fram till 31/10 i år har det kommit in 1 162 telefonförsäljningsanmälningar. Konsumentverkets generaldirektör har skriftligt till Kontakta uppgett att ”två månader kvar av året räknar vi med att den slutliga siffran blir lägre än i fjol”.


-Politiska beslut om lagförändringar måste baseras på fakta istället för undersökningar om inställningar. Konsumentverket har gjort ett bra arbete med att ta itu med de oseriösa telefonförsäljarna och det är sannolikt en förklaring till att klagomålsstatistiken visar på en betydande minskning. Det är därför vi har föreslagit alternativa lösningar som att ge Konsumentverket mer resurser, att hela telefonsamtalet ska spelas in och att kunden ska få en skriftlig bekräftelse, säger Tina Wahlroth, vd för Kontakta.


Tina Wahlroth menar också att skriftliga avtal ställer höga krav på konsumenten att läsa alla avtalsparagrafer noggrant för att inte riskera att utsättas för oseriösa företag som skickar skriftliga avtal som inte motsvarar vad som utlovats per telefon. I Konsumentrapport 2015 lyfter Konsumentverket att konsumenter som handlar i butik i allt större utsträckning drabbas av att skriftliga avtal de undertecknat inte visat sig motsvara vad säljaren lovat muntligt.


För ytterligare information, kontakta:

Tina Wahlroth, Vd

0735 66 55 22

tina.wahlroth@kontakta.se

Kontakta är bransch- och intresseföreningen för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning