2
dec

Nu införs skärpta krav på bekräftelse vid telefonförsäljning

Stockholm den 2 december 2016

Till årsskiftet 2017 kommer nya etiska regler för försäljning och marknadsföring över telefon till konsument att träda i kraft. De nya reglerna garanterar att konsumenterna ska få en skriftlig bekräftelse inom max fem arbetsdagar. Reglerna blir därmed mer långtgående än lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

-I lagen om distansavtal står det att företaget ska skicka en skriftlig bekräftelse som ska vara kunden till handa ”inom rimlig tid”. Detta har diverse oseriösa aktörer tummat på och använt till sin fördel. Nu förtydligas att rimlig tid i är max fem arbetsdagar, säger Tina Wahlroth, vd för Kontakta.


Genom att konsumenten får en skriftlig bekräftelse inom 5 dagar efter ingånget avtal och ångerrätten är 14 dagar, ger det konsumenten god tid till eftertanke. För att ytterligare stärka konsumentens position införs krav på tydlighet i innehållet för skriftliga bekräftelser, vilket omfattar:

  • Tydlig beskrivning av vad som avtalats.

  • Avtalsparter.

  • Information om ångerrätten.

  • Information om vart man vänder sig vid frågor eller för att ångra ingånget avtal.

De etiska reglerna ska tillämpas av Kontaktas samt SWEDMA:s samtliga medlemmar och ska anses utgöra god sed för alla företag som använder telefon som kanal för försäljning och marknadsföring till konsumenter i Sverige.


-Att följa de etiska reglerna är en självklarhet för våra medlemmar och det händer ofta att jag pratar med andra företag som inte är medlemmar men som anser det självklart att följa våra regler. Det är nog egentligen bara de oseriösa som inte gör det, de tenderar att inte följa vare sig lagar eller regler alls, säger Tina Wahlroth, vd för Kontakta.


Om de etiska reglerna inte efterlevs får det påföljder.

- Företag som inte följer det etiska regelverket kan anmälas till DM-nämnden (Etiska nämnden för direktmarknadsföring), som är en av näringslivets egenåtgärder för god marknadsetik. Blir man fälld i DM-nämnden får man stå vid skampålen och ta konsekvenserna av det. Vår förhoppning är att även Konsumentverket lutar sig mot våra etiska regler i sin ärendehantering då reglerna utgör god sed för hur företag ska agera i försäljning till konsument.

 

För ytterligare information, kontakta:

 

Tina Wahlroth

0735 66 55 22

tina.wahlroth@kontakta.se

 

Not:
Riktlinjer avseende god sed vid försäljning och marknadsföring över telefon till Konsumenter har tagits fram av Kontakta (Föreningen Kontakta Sverige) och SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association). 

 

De etiska reglerna ska tillämpas av Kontaktas samt SWEDMA:s medlemmar och ska anses utgöra god sed vid all typ av försäljning och marknadsföring över telefon till konsumenter i Sverige (Marknadsföringslagen § 5 och § 6). De etiska reglerna gäller också i tillämpliga delar vid penninginsamling, kläd- och annan lösöreinsamling, försäljning av varor och tjänster, och insamling med gåvobevis för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål via telefon.


Bilaga: Etiska Regler för försäljning och marknadsföring över telefon till konsument