27
jun

Promemoria - Införande av skriftlighetskrav vid försäljning av speltjänster via telefon

I en promemoria från Finansdepartementet föreslås även att det ska införas ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster, inklusive lotterier. Skriftlighetskravet införs i spellagen genom särskilda informations- och formkrav vid telefonförsäljning av spel om pengar. Förslaget medför att ett avtal ingås först när en konsument efter samtalet skriftligen accepterar ett anbud. Ett avtal som inte har ingåtts i enlighet med skriftlighetskravet kommer att vara ogiltigt.

Förslagen i promemorian syftar till att stärka konsumentskyddet på spelområdet och bekämpa kriminell verksamhet i samband med spel om pengar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2024.

 Läs promemorian här https://www.regeringen.se/contentassets/420baee20d8844aea024bd6d35f7a782/en-justerad-sanktionsavgift-vid-overtradelser-av-penningtvattslagen-och-ett-skriftlighetskrav-vid-telefonforsaljning-av-speltjanster.pdf