21
jan

PTS överväger lag mot fulsälj

Klagomålen mot fulsälj, ett annat namn på otillbörlig marknadsföring över telefon, rakar i höjden. Branschöverenskommelserna verkar inte räcka till och nu överväger Post- och telestyrelsen (PTS) lagstiftning.

Klagomålen mot påträngande och vilseledande försäljare som kränger telefonabonnemang, inte minst till äldre människor, har varit ett problem länge och de ökade kraftigt under förra året. 2013 registrerades 202 klagomål och förra året hade siffran stigit till 285. Det är det överlägset vanligaste klagomålet i årssammanställningen från PTS för 2015, och det är en handfull bolag, okända för de flesta, som dragit på sig flest anmälningar.

PTS vill ha skärpt lag
PTS har arbetat för en strängare lagstiftning på EU-nivå, men myndigheten flaggar nu för nationell lagstiftning.
- Den här typen av beteenden har ju i många år toppat klagomålsstatistiken hos oss och vi har länge jobbat med Konsumentverket och Telekområdgivarna för att komma till rätta med det. Nu undersöker vi om det finns utrymme för skärpt lagstiftning på nationell nivå och vi kommer att ta kontakt med näringsdepartementet, säger Anna Wikström, chef för enheten för konsumenträttigheter på PTS till TT.
- Det är ju helt oacceptabelt, inte minst eftersom de här försäljarna riktar in sig mot äldre, fortsätter hon.
Handlingsplan förra året

Enligt den handlingsplan, eller branschpraxis, som PTS utformade tillsammans med Konsumentverket, Telekområdgivarna och de stora operatörerna förra året ska försäljarna bland annat ta hänsyn till bristande språkkunskaper eller ålder hos den uppringde. Säljaren ska också tydligt informera om priser och bindningstider.

Tina Wahlroth, vd på branschorganisationen Kontakta, kallar förslaget verkningslöst. Hon vill att ett tillstånd för telefonoperatörer ska införas med hårdare krav på aktörerna.
- Får man det tillståndet och det visar sig sedan att man beter sig bedräglig och kriminellt då ska det tillståndet dras tillbaka, säger Tina Wahlroth.

På andra plats i klagomålsstatistiken kommer ärenden om oönskade uppringningar, på tredje plats avbrott i telefonnäten.

 

http://www.corren.se/ekonomi/pts-overvager-lag-mot-fulsalj-9063976.aspx