1
dec

Puzzel stärker lösningar för kundservice och e-posthantering via förvärv av företaget Logicalware

Puzzel har meddelat att man förvärvat samtliga aktier i Logicalware leverantör av e-post automatisering och ärendehantering, vilket ska möjliggöra för agenter att hantera kunddialogen mer effektivt. Logicalware kommer att slås samman med Puzzel som härmed ytterligare stärker sitt kontaktcentererbjudande. Agenter kan därmed få en bättre omni-kanalöversikt och hantering av alla ärenden och en mer effektiv och automatiserad kundservice.

”Puzzel levererar en mycket bra kontaktcenterlösning för alla kanaler. Plattformen har en betydande närvaro på flera viktiga europeiska marknader med en lojal kundbas. Hela teamet hos oss på Logicalware ser fram emot att vara del av en fortsatt tillväxt tillsammans med Puzzel.” Jamie MacSween, CEO på Logicalware.
Børge Astrup, CEO på Puzzel tillägger:
”Genom detta förvärv får Puzzel nya möjligheter att utöka närvaron på den brittiska marknaden, samtidigt som vi lägger till nya funktioner som hjälper vår globala kundbas att hantera interna processer och arbetsflöden mer effektivt. Styrkan i Logicalwares omfattande ärendehanterings- och automatiseringslösning, dess intuitiva gränssnitt och etablerade kundbas kompletterar Puzzels befintliga lösning mycket bra. Vi är övertygade om att dessa verktyg kommer att uppskattas av många av våra befintliga och framtida kunder.”

Förvärvet möjliggjordes med stöd av Puzzels ägare, det globala investmentbolaget Marlin Equity Partners (”Marlin”).

Mike Wilkinson, vice president på Marlin, säger:
”Hos Logicalware såg vi ett företag med en skalbar och flexibel lösning, utformad för att stödja organisationer i alla storlekar. Företaget har också en mycket lojal kundbas, vilket understryker värdet av Logicalwares lösning för kundinteraktion. Vi ser fram emot att samarbeta med ledningen för att integrera Logicalware i Puzzels lösning, samt att introducera ny funktionalitet för Puzzels befintliga kunder”.
 
https://news.cision.com/se/puzzel-ab/r/puzzel-starker-losningar-for-kundservice-och-e-posthantering-via-forvarv-av-foretaget-logicalware,c2985890