15
maj

Regeringen sätter tusentals arbetstillfällen på spel med ogenomtänkta regleringar

I kvällens Aktuellt aviserade konsumentminister Birgitta Ohlsson en utredning som ska se över förslag som riskerar att omintetgöra stora delar av det svenska näringslivet. De föreslagna regleringarna, krav på skriftliga avtal vid försäljning över telefon samt ett krav på godkännande innan kontakt kan tas, riskerar att på grund av dramatiskt ökade administrativa kostnader och försämrade affärsmöjligheter, leda till högre konsumentpriser och att tusentals arbetstillfällen försvinner. Det kommer att drabba framförallt Sveriges unga, som redan är hårt utsatta på arbetsmarknaden.

– Kontakta ser behovet av förändring. Vi står bakom väl genomtänkta och adekvata regleringar som både tar hänsyn till konsumenters behov av trygghet och företagens behov av att kunna bedriva sin verksamhet. De förslag konsumentministern aviserade är inte sådana förslag. De slår i stället undan benen helt för seriösa företag som bedriver en stor del av sin försäljning per telefon, säger Tina Wahlroth, VD för Kontakta, bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning.

 

För att komma tillrätta med de problem som finns, föreslår Kontakta i stället en rad alternativa förslag, som med stor träffsäkerhet och skärpa angriper problemen, utan att riskera att driva branschens aktörer i konkurs:
- Spela in samtalen Att det i distansavtalslagen införs ett krav på att hela samtalen ska spelas in. Tekniken existerar redan och genom att införa ett krav på detta blir det mycket enkelt att i efterhand reda ut vad som sades och inte sades under ett säljsamtal.
- Införa en småföretagarombudsman Många av de som drabbas värst av skrupelfria telefonförsäljare är småföretagare. Regeringen bör därför införa en småföretagarombudsman som ges i uppdrag att bevaka marknaden och försvara mindre företagares intressen i domstol.

– Kontakta vill även uppmana alla de som upphandlar callcentertjänster att ta sitt ansvar och inte på grund av snäva ekonomiska kalkyler välja företag som erbjuder orealistiska priser och resultat. Om ingen köpte tjänster av de företag som använder sig av oschyssta försäljningsmetoder skulle fenomenet snabbt försvinna, säger Tina Wahlroth.

Varje dag arbetar närmre 30 000 människor, framförallt ungdomar, runt om i Sverige, med försäljning över telefon. Av de miljoner samtal som dessa säljare ringer varje år är det endast ett fåtal som leder till anmälningar. Blir kvällens utspel från regeringen verklighet, kommer tusentals av dessa människor att förlora sina jobb.

 

För mer information:
Tina Wahlroth, VD Kontakta
E-post: tina.wahlroth@kontakta.se
Telefon: +46 735 66 55 22

Om Kontakta:
Kontakta är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med kundkontakter på distans. Kontakta anser att försäljning och kundservice är en av näringslivets viktigaste frågor!

 

Pressrelease som pdf