10
maj

Regeringen: Tuffare tag mot oseriösa affärsmetoder

Regeringen fortsätter att stärka konsumenternas makt. Bland annat ska otillåten marknadsföring kunna stoppas direkt och långivare ska krävas på större ansvar, skriver finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Vi konsumenter vill och kan göra skillnad. Det märks inte minst genom att sätten som vi konsumerar på förändras snabbt. Det blir allt vanligare för både konsumenter och företagare att använda webben och digitala vägar för att köpa och sälja varor och tjänster. Allt fler av oss använder möjligheten att göra medvetna val och dessutom ökar försäljningen av varor som är ekologiska, miljö- eller rättvisemärkta.


På många sätt är det positivt för oss konsumenter att utbudet av produkter och tjänster blir större. Men samtidigt kan det kännas komplicerat att vara konsument. Vi kan ha svårt att förstå alla olika erbjudanden och att känna oss trygga som konsumenter. Vissa företag använder sig också av alltmer påträngande affärsmetoder. Aggressiv telefonförsäljning är ett växande problem som särskilt riktar sig mot äldre och utsatta grupper av konsumenter.


Därför tar regeringen flera steg för att stärka konsumenternas rättigheter. Som konsumenter ska vi ha både makt och trygghet. Redan i budgeten för 2016 gav regeringen mer pengar till Allmänna reklamationsnämnden och Konsumentverket fick mer resurser till upplysningstjänsten Hallå Konsument och arbetet med hållbar konsumtion. Det var en av de största satsningarna på konsumentpolitiken på många år. Nu presenterar vi fler åtgärder som ger alla konsumenter ett starkare skydd.


1. Otillåten marknadsföring ska kunna stoppas direkt

Regeringen fattar i dag beslut om förslag till lagändringar som ger Konsumentombudsmannen (KO) rätt att med omedelbar verkan stoppa företag som bryter mot reglerna om marknadsföring. I dag måste företaget själv godkänna myndighetens beslut för att det ska bli gällande. Vill företaget inte godkänna beslutet måste KO ta ärendet till domstol, en process som kan ta flera år. Under tiden kan företaget fortsätta att bryta mot marknadsföringsreglerna och göra stora vinster på konsumenters och konkurrerande företags bekostnad.


2. Fler tvister ska kunna lösas utanför domstol

När vi som konsumenter tycker oss ha blivit felaktigt behandlade kan vi vända oss till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få hjälp med att lösa tvisten med företaget. Genom en ny lag blir det möjligt för ARN att pröva fler typer av tvister, till exempel tvister som rör värmepumpar, spel och lotterier. Dessutom sänks beloppsgränserna inom telekom- och reseområdena, vilket innebär att fler tvister kommer att kunna prövas.


3. Långivningen ska bli mer ansvarsfull

Trots att flera insatser gjorts så kommer fortfarande rapporter om snabblåneföretag som inte sköter sina kreditprövningar och om konsumenter som får ta lån som de inte klarar av att betala tillbaka. Många snabblåneföretag tar ut höga räntor vilket gör att en person som tar lån snabbt kan se sina skulder växa. Regeringen har därför tillsatt en utredning som ska få lånemarknaden att fungera bättre. Utredningen ska bland annat överväga att införa ett tak för den ränta och de avgifter som låntagaren måste betala. Dessutom har regeringen lämnat ett lagförslag som ger Konsumentverket rätt att med omedelbar verkan förbjuda långivare som brister i sin kreditprövning att låna ut pengar till konsumenter. Det här är viktiga delar i regeringens arbete med att motverka överskuldsättning.


4. Konsumentskyddet för bolån ska stärkas

Att köpa sin egen bostad är för många den största affären man gör i sitt liv. Regeringen tar nu fram nya regler för bolån som stärker konsumenternas ställning. Det handlar bland annat om att konsumenten ska få mer information och ha rätt till betänketid när ett avtal om bolån ska ingås.

Regeringen fortsätter att stärka konsumenternas makt och öka tryggheten. Det gör samtidigt att seriösa företag gynnas.


Per Bolund
Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/05/tuffare-tag-mot-oseriosa-affarsmetoder/