28
sep

Regeringen vill öka skyddet mot falsk reklam

Regeringen vill öka skyddet för den som drabbas av falsk reklam och aggressiv telefonförsäljning. Nu föreslås en lagändring som ska ge Konsumentombudsmannen större befogenheter att stoppa oseriös verksamhet.

Förra året kom 4.985 anmälningar in till Konsumentverket från privatpersoner som känner sig lurade av orimliga avtalsvillkor eller vilseledande marknadsföring. Hittills i år är den siffran 4.354.

Nu vill regeringen se en lagändring som ska ge Konsumentsombudsmannen, KO, rätt att direkt avbryta vilseledande och skadlig marknadsföring.

– Det kan till exempel handla om att man beställer ett hälsokostpreparat där det står att det ska vara gratis test på nätet, och så visar det sig att man får ett abonnemang som kostar 1.400 kronor. Den typ av marknadsföring ska vi som konsumenter inte riskera att råka ut för, säger konsumentminister Per Bolund (MP).

Ska kunna agera snabbare
I dag krävs det ofta att KO tar ärendet till domstol för att kunna stoppa oseriösa företag. En process som i vissa fall kan ta flera år. I det nya lagförslaget, som är tänkt att träda i kraft nästa höst, får KO skarpare verktyg att agera direkt, menar Per Bolund.

– Jag hoppas ju också att det blir en tydlig självsanering att man inser att man måste sluta lura och vilseleda konsumenterna.

Regeringen föreslår också att den marknadsstörningsavgift som kan utdömas om ett företag uppenbart bryter mot marknadsföringslagen ska höjas – från i dag max fem miljoner kronor till tio miljoner.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/nytt-lagforslag-mot-falsk-reklam