17
okt

Releasy AB expanderar i Borlänge och skapar 80 nya arbetstillfällen i regionen

Releasy har haft en stark utveckling de senaste åren och fortsätter att växa. För att möta efterfrågan på utökad volym från befintliga uppdragsgivare och hantera nya uppdrag som är på väg in räcker inte kapaciteten i nuvarande lokaler på de produktionsorter bolaget är etablerade.

Nya kontoret ska vara i drift från januari, utbildning planeras att påbörjas under december. Nu inleds en intensiv period med rekrytering och tillsättande av chefer. För Borlänge med omnejd kommer det att innebära ca 80 nya arbetstillfällen där de första 30 ska vara på plats redan under december.

Därefter tillsätts resterande tjänster löpande med mål om att merparten är på plats under februari och resterande innan årets slut.

Johan Frodell, VD på Releasy om valet av Borlänge:
”Dels handlar det om riskminimering, att utöka i en stad vi redan är etablerade i är enklare ur rekryteringssynpunkt och vi kan nyttja befintligt management i samband med uppstarten. Vi har otroligt kompetenta ledare i Borlänge med Gabriel Henriks som platschef i spetsen, vilket i sig är en trygghet. Borlänge med omnejd har ett bra upptagningsområde för rekrytering av nya medarbetare och vår personal tenderar att stanna hos oss länge i Borlänge”.

Lokalen är benägen i Södra backa och hyser en stor öppen yta vilket kommer att rymma ca 100 arbetsplatser, därtill samtalsrum, pausytor och kontorsrum.

Gabriel Henriks, Platschef Borlänge:
När jag tillträdde som platschef i Borlänge för knappt ett år sedan hade jag som mål att på några års sikt utöka verksamheten. Att det skulle gå så här fort hade jag kanske inte räknat med, det är en kul utmaning. Vi kommer att bemanna de nya uppdragen med dels befintlig personal men vi kommer också att behöva rekrytera en hel del nya medarbetare.

Lokalen är närmast perfekt för den verksamhet vi bedriver, jag ser mycket fram emot att utöka verksamheten i Borlänge”.

https://releasy.se/2019/10/releasy-ab-expanderar-med-ny-lokal-i-borlange-och-skapar-80-nya-arbetstillfallen-i-regionen/