20
okt

Releasy expanderar!

Releasy till följd av ökat behov av kundservice i spåren av corona. Konsumenter har blivit mycket mer benägna att handla online under Corona-pandemin, vilket medfört att frågor som tidigare ställdes i butik, nu flyttats över till kundservice som supporterar e-handeln.

350 personer har anställts under Coronakrisen – Pulsenbolaget Releasy fortsätter att växa i Borås

Releasy som bedriver outsourcing av kundservice fortsätter att växa – trots Corona. Mellan mars och september har företaget anställt 350 personer varav 77 i Borås. Under oktober/november ska ytterligare ett 30-tal personer anställas i regionen.

Konsumenter har blivit mycket mer benägna att handla online under Corona-pandemin, vilket medfört att frågor som tidigare ställdes i butik, nu flyttats över till kundservice som supporterar e-handeln.
– Vi har haft en stabil tillväxt de senaste åren och inte sett någon avmattning på efterfrågan av kundservice. Tvärtom – har vi fått ett generellt ökat volymtryck, framförallt inom ärenden kopplade till e-handel. Det har lett till att vi har behövt bemanna upp och anställa många nya medarbetare, berättar Christoffer Andersson, Platschef Borås, Releasy.

Christoffer konstaterar att Corona även haft en påverkan på arbetsmarknaden, vilket har märkts av på inflödet av ansökningar under perioden.
– Det känns extra betydelsefullt att sätta många personer i sysselsättning i dessa tider, framförallt när det finns svårigheter för många inom servicebranschen. Personer som har serviceerfarenhet, från exempelvis hotell och restaurang, har bra profiler för att passa in i rollen som kundservicemedarbetare, berättar Christoffer.

Trots att bolaget redan anställt 77 personer lokalt, behövs ytterligare personer rekryteras.
– Vi ska rekrytera ett 30-tal personer under oktober/november varav ett antal finskspråkiga. Detta är en effekt ifrån det ökade volymtrycket, men även från att vi utökat samarbetet med två av våra stora uppdragsgivare, säger Christoffer.
https://releasy.se/2020/10/350-personer-har-anstallts-under-coronakrisen-pulsenbolaget-releasy-fortsatter-att-vaxa-i-boras/

Releasy expanderar i Borlänge, 50 nya medarbetare ska anställas i regionen.

Releasy har haft en snabb och stark tillväxt i Borlänge. För att möta efterfrågan på utökad volym från befintliga uppdragsgivare och för att hantera nya uppdrag, expanderade man föregående år med en helt ny lokal i Borlänge.

– Det känns väldigt positivt att ytterligare en av våra befintliga uppdragsgivare väljer att utöka sitt samarbete med oss, det är en effekt av att vi har haft en bra leverans. I dagsläget räcker inte kapaciteten i nuvarande lokaler till, därmed ska vi expandera med ytterligare en ny lokal. I och med det kommer vi ha tre arbetsplatser här i Borlänge, berättar Gabriel Henriks, Platschef Borlänge.

Releasy är idag verksamma på fyra produktionsorter i Sverige och har två nordiska kontor i Barcelona. Anledningen till att man nu väljer att expandera just i Borlänge beror på flera anledningar:
– Rekryteringsläget i Borlänge är bra och vi har möjlighet att ta en ny lokalyta här, vilket är bra för vår verksamhet. I och med Covid-19 är det många företag inom serviceyrken så som hotell, restaurang och detaljhandel som blir permitterade eller varslade, men vi ser inte någon avmattning på efterfrågan av kundservice i dessa tider. Därför kan vi fortsätta att växa, säger Gabriel.

50 nya medarbetare
För att tillväxten ska fortsätta är det viktigt att rätt personer tillsätts.
– Vi är väldigt noga med att rekryteringarna ska bli rätt och att vi anställer personer som passar in i vår företagskultur. Vi har idag ett arbetsklimat som präglas av härlig anda, energi och kamratskap, vilket vi vill bibehålla. Vi tror att olikheter gör företaget starkare och att en blandning av ålder, kön och etnicitet skapar tillväxt och utveckling, säger Gabriel och fortsätter:

– Medarbetare hos oss får möjlighet att komma in i arbetslivet och arbeta med flera välkända varumärken. Jag började själv som telefonförsäljare hos Releasy och är idag platschef för 250 medarbetare. Här kan man utvecklas och växa om man vill, samtidigt som man får meriterande kunskaper på sitt CV.

https://releasy.se/2020/10/releasy-expanderar-i-borlange-50-nya-medarbetare-ska-anstallas-i-regionen/