15
jun

Riksdagsbeslut om skriftliga avtal vid telefonförsäljning från 1 september

Riksdagen har beslutat att stödja regeringens förslag om skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Det är ett mycket nedslående besked. Särskilt tidpunkten för ikraftträdandet ställer till stora problem för näringslivet som kommer att ha svårt att hinna ställa om till den 1 september 2018.

Kontakta stödjer naturligtvis den politiska utgångspunkten att konsumentskyddet vid telefonförsäljning ska vara starkt. Krav om skriftliga avtal är dock fel väg att gå. Problemen med oseriösa telefonförsäljare, som var som störst för ungefär fem år sedan, har minskat dramatiskt som en följd av näringslivets egenåtgärder och Konsumentverkets tillsyn.

Beslutet att införa skriftliga avtal skjuter långt över målet. Konsumentproblemen som finns med telefonförsäljning beror till största del på att det tyvärr finns ett litet antal aktörer som inte följer gällande regelverk. Dessa torde inte ta intryck av ökad lagstiftning, då de redan struntar i befintlig. Istället för att komma tillrätta med de egentliga problemen har riksdagen nu klubbat igenom regler som slår oproportionerligt hårt mot de stora delar av näringslivet som idag sköter sig.

Allra starkast reagerar vi över att lagändringarna ska träda i kraft redan den 1 september 2018. Införande av skriftliga avtal kräver ny teknik och nya processer, vilket är kostsamt. Att riksdagen fattar beslut och införande och ikraftträdande under ett pågående budgetår, ett budgetår då näringslivet lagt enorma summor på anpassning till GDPR, är inte annat än respektlöst mot näringslivet. Om det är konsumenttrygghet som på riktigt som eftersträvas, borde riksdagen gett näringslivet tid att investera i teknik och utveckla processer som uppnår detta.

Telefonen som kanal är fortsatt viktig för näringslivet och den personliga kontakten på distans kommer att fortsätta att vara relevant i ett alltmer digitaliserat samhälle. Utmaningen är att hitta en balans mellan ett stärkt konsumentskydd och kundernas och näringslivets intresse av kommunikation. Vi hoppas att den fortsatta diskussionen ska förhålla sig till dagens faktiska situation, både vad gäller möjligheter och utmaningar.

Om telefonförsäljning generellt
Försäljning och kundservice genom telefon är en av Sveriges största och viktigaste försäljningskanaler. Banker, försäkringsbolag, elbolag, telekombolag och dagstidningar, för att nämna några, genomför samtal över telefon då de marknadsför produkter och tjänster till sina kunder.

Verksamheterna har tiotusentals anställda runt om i Sverige, ofta utanför storstäderna, och många unga erbjuds sin första anställning i dessa verksamheter. Erfarenhet av telefonförsäljning är en högt värderad merit då i princip alla typer av anställningar i dagens samhälle kräver kunskap av försäljning.  

Tina Wahlroth
VD Kontakta
tina.wahlroth@kontakta.se                         
+46 735 66 55 22

TryggKundkontakt_Logo_CMYK_Metal_2018                 
Läs mer om Trygg Kundkontakt...