4
okt

S motion ang skriftliga avtal och okej-register

Socialdemokraterna har nu lämnat sin konsumentpolitiska motion och angående försäljning på distans (telefon) så har man följande ståndpunkt avseende skriftliga avtal och okej-register.

Ur motionen:

Skriftlig underskrift vid handel på distans
Telefonförsäljning blir allt mer utbredd. Det förekommer att påtryckande metoder används. Ofta omgärdas försäljningen av osäkerhet om vad som egentligen gäller. I samband med exempelvis telefonförsäljning kan det vara osäkert om det har ingåtts ett avtal eller ej. För att bekräfta köpet räcker det med en inspelning. Det kan leda till att människor tvingas betala för varor som de inte efterfrågat.
För handel på distans, som postorder- telefon- och hemförsäljning, är det ångerrätt för privatpersoner i 14 dagar. Det är bra, men det innebär ofta en ansträngning för att få köpet upphävt och företaget att ta tillbaka varan.
Konsumentens rätt bör därför stärkas vid telefonförsäljning. Således bör alla försäljare, för handel distans, erbjuda en skriftlig underskrift om kunden uttryckligen begär det.

Okej-register för säljsamtal till mobiltelefoner
Mobiltelefonanvändare ska känna sig trygga med att inte behöva överösas med ovälkomna säljsamtal när som helst. Mobilen är till skillnad från den fasta telefonen något som man bär med sig överallt och därmed är man alltid exponerad för telefonsamtal. När nu branschen för telefonförsäljning ändrar sina riktlinjer och tillåter säljsamtal till mobiltelefoner krävs åtgärder för att skydda den enskilda konsumenten. Branschen bör därför ta ansvar för att tillsammans med andra aktörer och intressenter upprätta ett okej-register, där den enskilda kunden lämnar sitt medgivande till att ta emot säljsamtal. I det fall detta inte kan ske på frivillig väg bör en lagstiftning kunna övervägas.
Vi kan även konstatera att respekten för dem som anslutit sig till NIX-Telefon alltför ofta saknas. Personer blir uppringda trots att de undanbett sig denna typ av samtal genom att ansluta sig till NIX-Telefon. Även här hoppas vi att branschen tar sitt ansvar för att komma tillrätta med de avarter som finns.


http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/_H102-7E383CF4-92FA-45CA-BA25-CE5EB6F85571/?text=true#_Toc368412298