26
feb

Sälj- och Marknadsansvarig till Kontakta

För att stärka vår kompetens inom försäljning och externkommunikation önskar vi nu tillsätta en Sälj- och Marknadsansvarig i Stockholm.

Kontakta företräder kundservice och telefonförsäljning på den svenska marknaden. Vi är en bransch- och intresseorganisation för alla företag som arbetar med kundservice och försäljning på distans. Genom politikerpåverkan, engagemang i lagstiftningsfrågor, utveckling av affärsetiska normer och regler arbetar Kontakta för att hjälpa sina cirka 150 medlemmar att skapa och utveckla förutsättningar för ett väl fungerande näringsliv och marknad. Kontakta har bidragit till en kvalitetshöjning på marknaden, genom att bland annat etablera etiska regelverk, bilda NIX-telefon, ta fram kollektivavtal samt kvalitetsstämpeln Trygg kundkontakt. Utöver detta arrangerar vi en mängd olika evenemang och utbildningar. Kontakta arrangerar årligen Kontaktadagen som är Sveriges största konferens för kundkommunikation på distans samt tävlingen GuldKontakt, där Sveriges bästa kundservice och telefonsäljorganisationer utses.

För att stärka vår kompetens inom försäljning och externkommunikation önskar vi nu tillsätta en:


Sälj- och Marknadsansvarig, Stockholm


Ansvar och arbetsuppgifter

Välkommen till en expansiv och dynamisk medlemsorganisation som arbetar för kontinuerlig kvalitetshöjning inom näringslivets och samhällets viktigaste sektorer – kundservice och försäljning på distans. Skulle du vilja vara med och uppfylla föreningens viktigaste affärsmål – att verka i medlemsföretagens intressen gällande marknadspåverkan, kunskap och utbildning avseende professionell kundkommunikation? Då kanske du är vår nya Sälj- och Marknadsansvarig. Som Sälj- och marknadsansvarig bär du huvudansvaret för försäljning av nya medlemskap i föreningen, samt ansvarar för paketering och marknadsföring av våra utbildningar och evenemang. Kontakta är en liten organisation, varför du som person och din prestation blir helt avgörande för föreningens utveckling och framgång. Du rapporterar till VD.

  • Du ansvarar för försäljning av nya medlemskap, ca 20 nya medlemmar/år.
  • Som Sälj- och marknadsansvarig får du även ett helhetsansvar för Kontaktas marknadsföring och externa kommunikation (text och materialproduktion) gällande evenemang och utbildningar (rikstäckande).
  • Du har ett övergripande ansvar för alla våra medlemsaktiviteter, ca 50 årliga frukostmöten, nätverksträffar, webinars och utbildningar (delar av det operativa arbetet sköts med stöd av en kollega).
  • I uppdraget ligger att skapa och upprätthålla goda, långsiktiga relationer med våra medlemsföretag. Resor i tjänsten förekommer (månads-/kvartalsvis).


Kompetenser och erfarenheter
För att vara trovärdig i denna roll ska du ha arbetat några år i ledande befattning inom kundservice och/eller telefonförsäljning. En framgångsfaktor är att kunna förstå medlemmarnas vardag med utgångspunkt från dina egna erfarenheter. Du jobbar sannolikt som chef inom kundservice och försäljning idag. Du är driven och passionerad gällande kundservice och försäljning, samt en kommunikativ och prestigelös ledare som uppskattar en omväxlande arbetsmiljö.

Erbjudande
Du får ett självständigt ansvar för föreningens försäljning och medlemskommunikation samt får arbeta med marknadspåverkan på nationell nivå. Du blir del av en platt organisation där du själv formar din arbetsdag. Företagskulturen präglas av eget ansvarstagande med fullt fokus på organisationens medlemmar samt professionella och långsiktiga kundrelationer.

Mer information om tjänsten lämnas av vår konsult hos Interselection, Michael Wiander 070-203 22 32.

För att söka tjänsten, vänligen besök www.interselection.se och gå vidare till aktuella rekryteringar. Vi önskar din ansökan på svenska och snarast möjligt. Välkommen!