21
nov

Skriftliga avtal riskerar ungdomsjobben

Att behöva skicka, ta emot, skriva under och sedan skicka tillbaka redan ingångna avtal innebär krångel för både företag och konsumenter, skriver Tina Wahlroth.

Svar till Örjan Brinkman med flera (NWT 10/11)

Flera debattörer belyser den 10 november problemen med oseriösa telefonförsäljare och kräver skriftliga avtal som skydd för konsumenten. Förra året stod tio företag för 48 procent av alla anmälningar av telefonförsäljare till Konsumentverket. Ett fåtal aktörer som med kriminella metoder plågar utsatta människor svärtar ner en hel yrkeskår och måste stoppas.

Skriftliga avtal är dock fel väg att gå. Att behöva skicka, ta emot, skriva under och sedan skicka tillbaka redan ingångna avtal innebär krångel för både företag och konsumenter. Många kunder glömmer att bekräfta avtalet, hinner inte eller tycker att det blir för krångligt. HUI beräknar att försäljningen kommer att minska med 30 procent. Flera branscher, såsom tidningar, bokklubbar, el och försäkring uppger upp till 70 procent försäljningstapp. Sammantaget beräknas tiotusentals arbetstillfällen gå förlorade i branscher som anställer en hög andel unga och utrikes födda, grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. I Norge minskade antalet anställda bara i call center-branschen med 22 procent efter införandet av skriftliga avtal. Och det utan att problemet med oseriösa företag har försvunnit.

Det finns bättre sätt att komma till rätta med de problemen. Vi håller med debattörerna om vikten av att ge konsumenten betänketid och en klar uppfattning om vad avtalet omfattar. Vårt förslag är att införa:

1. En reglerad skriftlig avtalsbekräftelse med tydlig information om den lagstadgade ångerrätten.

2. Krav på inspelning av hela säljsamtal som tillgängliggörs för både säljare och köpare för att öka incitamenten för seriöst genomförda säljsamtal.

Genom dessa två enkla förslag förskonas såväl konsumenter som företag från onödigt många moment i köpprocessen samtidigt som de administrativa kostnaderna minskar och viktiga arbetstillfällen kan räddas. Vi sätter vår tilltro till regeringens vilja att både skydda konsumenter och värna seriösa företags möjligheter att skapa jobb och tillväxt i viktiga branscher för landet.

Tina Wahlroth
Vd, Kontakta

http://www.nwt.se/asikter/debatt/2015/11/21/skriftliga-avtal-riskerar