28
apr

Skriftliga avtal stoppar inte oseriösa säljare

En statlig utredning föreslår krav på obligatoriska skriftliga avtal vid affärer över telefon, i förhoppning att det skulle stärka konsumentskyddet. Men vår Novus-undersökning visar att konsumentskyddet snarare skulle försvagas, skriver Tina Wahlroth, vd Kontakta.

Oseriösa företag som säljer via telefon är ett problem. De är ett problem för de människor som genom påtryckningar luras in i avtal de inte vill ingå. Men de är också ett problem för alla seriösa företag och ideella organisationer som vill använda telefonen som en effektiv, konsumentvänlig försäljningskanal. Av 2014 års anmälningar till Konsumentverket stod tio företag för hela 48 procent av alla anmälningar som rör telefonförsäljning. Ett fåtal aktörer förstör för väldigt många.


Läs mer här