17
jun

Skriftliga avtal vid telefonförsäljning hotar 10 000-tals jobb utan att konsumentskyddet stärks

2015-06-17: Utredningsförslaget om att kräva skriftliga avtal vid telefonförsäljning, som presenterades för konsumentminister Per Bolund idag, stoppar inte oseriösa företag som lurar konsumenter. Däremot riskeras 10 000-tals jobb när seriösa företag drabbas av försäljningstapp och ökade administrativa kostnader. Det säger Tina Wahlroth, vd för branschorganisationen Kontakta, som vill se andra åtgärder för att få bort oseriösa försäljare.

Enligt Handelns utredningsinstitut (HUI) kommer skriftliga avtal vid telefonförsäljning att leda till ett försäljningsbortfall på ca 30 procent bland de företag som i hög utsträckning använder sig av muntliga avtal. Enligt undersökningar Kontakta genomfört beräknas försäljningsbortfall om ca 30-70 procent. Vissa branscher, till exempel tidningsbranschen, där försäljning av prenumerationer i mycket stor utsträckning sker via telefon, skulle drabbas särskilt hårt. Andra branscher som riskerar att drabbas hårt är t ex telekom, försäkring och el.

Skriftliga avtal ställer höga krav på konsumenten att läsa alla avtalsparagrafer noggrant för att inte riskera att utsättas för oseriösa företag som skickar skriftliga avtal som inte motsvarar vad som utlovats per telefon. I Konsumentrapport 2015 lyfter Konsumentverket att konsumenter som handlar i butik i allt större utsträckning drabbas av att skriftliga avtal de undertecknat inte visat sig motsvara vad säljaren lovat muntligt.

- Vi delar Regeringens önskan att vidta åtgärder mot de oseriösa företag som lurar och pressar utsatta konsumenter in i avtal de inte vill ingå. Samtidigt ska vi komma ihåg att endast 10 företag stod för 48 procent av alla anmälningar om oseriös telefonförsäljning till Konsumentverket förra året. Vi bör fokusera på förslag som stoppar dem, i stället för på förslag som drabbar den stora majoriteten seriösa företag, säger Tina Wahlroth.

Kontakta föreslår i stället utökade resurser till Konsumentverket för ökad tillsyn och snabbare åtgärder mot oseriösa aktörer. Dessutom framförs förslag om inspelning av hela försäljningssamtal som ska göras tillgängligt för både köpare och säljare på ett rättssäkert sätt. Detta ska förenkla bevisbördan vid tvister och skapa tydliga incitamenten för företag att agera professionellt under samtalen.

För mer information kontakta gärna
Tina Wahlroth, vd Kontakta: 073-5665522 eller tina.wahlroth@kontakta.se

Om Kontakta
Kontakta är en bransch- och intresseförening för företag och organisationer som arbetar med försäljning och kundservice på distans – i sin kundservice, på försäljningsavdelningen eller på uppdrag åt andra företag. Kontakta verkar för seriositet och kvalitet i alla kundkontakter i syfte att skapa ett bra klimat mellan konsumenter, samhälle och alla de företag som arbetar med kundkontakter. Kontakta har tagit initiativ till märkningen Trygg Kundkontakt som ska vägleda konsumenter till seriösa försäljare.