5
dec

Skriftlighetskrav slår hårt mot journalistiken

Landsortspressen sålde 15 procent färre tidningsprenumerationer via telefon under september månad i år, jämfört med samma månad i fjol. Anledningen till minskningen är den nya telefonförsäljningslag som trädde i kraft den 1 september i år. Det visar en ny undersökning som mediebolagens branschorganisation TU Medier i Sverige gjort av landsortspressens prenumerationsförsäljning.

Den nya lagen innebär att det inte längre är möjligt att ingå ett muntligt avtal om ett företag kontaktar en konsument via telefon. För att avtalet ska bli giltigt måste konsumenten först bekräfta det skriftligen, till exempel via brev, mejl eller sms. Lagen infördes den 1 september i år för att öka konsumenternas trygghet mot oseriösa försäljare.


– Tidningsbranschen är exempel på en bransch där de problem som den nya lagen vill komma åt aldrig funnits. Lagen träffar helt enkelt fel. Färre sålda prenumerationer betyder i slutändan mindre pengar till granskade journalistik. Och att färre får möjlighet att delta i det demokratiska samtalet, säger Jan Fager, jurist på mediebolagens branschorganisation TU Medier i Sverige.


Branschorganisationen TU har jämfört antalet nytecknade och förnyade tidningsprenumerationer på 35 morgontidningar under september 2018 och 2017. De 35 tidningarna ges ut av fyra stora tidningskoncerner med utgivning utanför de tre storstäderna. Jämförelsen visar att antalet sålda prenumerationer via telefon minskat med 15 procent. Minskningen är så stor att den även påverkat nettoförsäljningen negativt. Efter det att lagen trädde i kraft minskade september månads totala försäljning av nytecknade och förnyade prenumerationer med fyra procent, jämfört med motsvarande period i fjol.


– Den nya lagen har inte bara lett till minskad prenumerationsförsäljning. De administrativa kostnaderna har också ökat. Det betyder i sin tur att investeringarna i journalistik naggas i kanten från två håll, säger Jan Fager, jurist TU.


Ett liknande skriftlighetskrav infördes i Norge redan 2009 och ändrades i vissa avseenden 2014. Men till skillnad från i Sverige är tidningsprenumerationer undantagna i Norge.


– Dagstidningsbranschen har inte de problem med oseriösa försäljare. De finns alltså tungt vägande demokratiska skäl till att undanta branscher som sköter sig. Nu måste politikerna göra som i Norge och rätta till lagen, säger Jan Fager, jurist TU.


Jämförelsen i korthet


Jämförelsen bygger på uppgifter från 35 tidningar inom fyra mediehus med utgivning utanför de tre storstäderna. Hos 26 av dessa tidningar minskade telefonförsäljningen medan den ökade hos nio. Totalt har såldes cirka 6 900 nytecknade och förnyade prenumerationer under september 2018 av de studerade tidningarna. Hos de tidningar som ingår i jämförelsen minskade det totala antalet sålda prenumerationer med fyra procent. Det medan antalet sålda prenumerationer via telefon minskade med 15 procent.


Kontakt


Jan Fager, jurist


jan.fager@tu.se


0703-92 34 44


https://tu.se/juridiskradgivning/marknadsforing/prenumerationerabonnemang/ny-lag-slar-hart-mot-journalistiken/