31
aug

Skriftlighetskravet skjuter över målet och är redan föråldrat

Från 1 september gäller skriftlighetskrav vid all försäljning via telefon, som sker på näringsidkarens initiativ. Alldeles oavsett om du är telefonsäljare eller ringer från en kundservice, så gäller skriftlighetskravet för i princip alla typer av produkter och tjänster. Men lagstiftningen skjuter över målet då oseriösa aktörer inte inte kommer att ta större intryck av ännu mer lagstiftning. Dessutom är lagen redan föråldrad då teknik för kommunikation utvecklas i en rasande hastighet. Vad är en telefon?

Telefonen är en mycket viktig kanal för näringslivet och den personliga kontakten på distans kommer att fortsätta att vara relevant i ett alltmer digitaliserat samhälle. Utmaningen är att hitta en balans mellan ett stärkt konsumentskydd och kundernas och näringslivets intresse av kommunikation. Vi hoppas att den fortsatta diskussionen om försäljning via telefon ska förhålla sig till dagens faktiska situation, både vad gäller möjligheter och utmaningar.

Telefonen är en av flera kanaler näringsliv och organisationer använder för att kommunicera med konsumenter och kunder. Dagens och nya generationers konsumenter förväntar sig snabb och smidig interaktion med företag i alla de kontaktkanaler dagens teknik erbjuder. "Att ringa" börjar i allt högre grad tillhöra det förgångna och vad räknas idag som telefon? Vi talar idag om kontakter och interaktioner, med stöd av någon alla de tekniker som bjuds. Utvecklingen har bara börjat...

Att då lagstifta om skriftlighetskrav vid telefonförsäljning är föråldrat. För vad är en telefon?

Att lagstifta om skriftlighetskrav i syfte att komma åt oseriösa aktörer är helt fel väg att gå, då kriminella och oseriösa inte tar särdeles stort intryck av befintlig lagstiftning. Särskilt när det redan är faktum att oseriösa använder sig av skriftliga avtal just i syfte att snärja kunder. För vem kan backa från ett avtal man signerat?

Politiker och myndigheter borde istället ta sitt ansvar för att stoppa de kriminella och oseriösa, så att den stora majoritet av svenskt näringsliv som är hårt arbetande och seriösa kan fortsätta utvecklas. För vad är Sverige utan alla företag med de skatteintäkter och arbetstillfällen de genererar?

Nu har dock politikerna  sagt sitt och marknaden måste foga sig. Vi på Kontakta tänker att vi vill hjälpa näringslivet att göra rätt och erbjuder därför en guide där du kan läsa mer om lagstiftningen och vad som är skrivet i förorden kring tillämpning, läs här…

Några saker vi särskilt vill poängtera:
- Alla samtal som syftar till försäljning och som sker på näringsidkarens initiativ inom ramen för lagen om distansavtal omfattas, även utgående samtal från kontakt centers och motsvarande.
- Samtal till nya och befintliga kunder omfattas.
- Anbud får skickas under pågående samtal, men samtal måste avslutas innan kund lämnar accept – kunden ska erhålla sk rådrum.
- Inspelning av samtal kommer även i framtiden vara viktig för att styrka att kunder erhållit rätt information

Om telefonförsäljning generellt
Kontakta_TryggKundkontakt_Logo_CMYK_Metal_2018Försäljning och kundservice genom telefon är en av Sveriges största och viktigaste försäljningskanaler. Banker, försäkringsbolag, elbolag, telekombolag och dagstidningar, för att nämna några, genomför samtal över telefon då de marknadsför produkter och tjänster till sina
kunder.


Verksamheterna har tiotusentals anställda runt om i Sverige, ofta utanför storstäderna, och många unga erbjuds sin första anställning i dessa verksamheter. Erfarenhet av telefonförsäljning är en högt värderad merit då i princip alla typer av anställningar i dagens samhälle kräver kunskap av försäljning.  

Tina Wahlroth
VD Kontakta
tina.wahlroth@kontakta.se
+46 735 66 55 22