9
jul

Snart måste du ”Nixa” mobilen

Efter sommaren kan det bli nödvändigt att ”nixa” sig för att slippa säljsamtal till mobilen. Ännu så länge är det, enligt branschens egna etiska regler, endast tillåtet att kontakta befintliga kunder på mobilen. .

Generaldirektörerna för Konsumentverket och Post- och telestyrelsen hävdar att det finns risk för att telemarketingbranschen kastar de etiska riktlinjerna överbord. Det skulle därmed bli fritt fram för telefonförsäljare att ringa till alla telefoner, mobila och fasta, som inte är anmälda till nix–registret.

– Fast telefoni är på väg att fasas ut samtidigt som mobilabonnemangen ökar. Där finns en stor marknad som har varit stängd. Det kan ta många år innan alla konsumenter som önskar säga nej till telefonförsäljning har anmält sig, säger Konsumentverkets generaldirektör Gunnar Larsson.
I stället för att komma till rätta med problemet i branschen vältrar man över ansvaret på konsumenterna, enligt Larsson.
– Telefonförsäljning är redan i dag ett av de största konsumentproblemen och det befaras att det kommer att växa lavinarta.

I stället för anmäla att man vill slippa telefonförsäljning till ett nix–register, efterlyser han ett ja-register, där konsumenter och småföretagare som vill få försäljningssamtal skulle kunna registrera sig.

Idén avfärdas av Tina Walroth, vd för Kontakta, branschorganisation för företag som arbetar med kundservice och telefonförsäljning. Hon anser att det redan finns ett ja–register.

– Enligt de etiska reglerna är det bara tillåtet att ringa om det finns en kundrelation eller om konsumenten har tackat ja till telefonförsäljning. Det fungerar inte. Vi har haft en utmaning med bolag som ringer till mobiltelefoner trots att det inte är tillåtet. Nix för fast telefoni har fungerat utmärkt därför vill vi att samma tänk ska tillämpas oavsett vilken teknik man använder, säger hon.

Enligt henne är åtta av tio svenska positiva till spärrmöjligheter även för mobiltelefon. Först efter sommaren ska branschen fatta beslut om de etiska reglerna.

– Ännu så länge är det dagens etiska regler som gäller och där anges ett förbud mot att ringa mobiltelefoner, säger Tina Walroth.
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/snart-maste-du-nixa-mobilen/