25
jul

Stärkt konsumentmakt oroar

Var sjätte anmälan till Konsumentverket rör telefonförsäljare. Ofta är det äldre som drabbas. I höst träder en ny lag i kraft som stärker Konsumentombudsmannens makt att stoppa oseriösa företag. Men lagen riskerar att slå hårt mot småföretagare, befarar Svensk Handel.

Allt fler konsumenter får problem på grund av oseriösmarknadsföring, enligt finansmarknadsminister Per Bolund (MP). Den nya lag som riksdagen nu har fattat beslut om ger Konsumentombudsmannen (KO) starkare muskler att bromsa företag som brutit mot marknadsföringslagen, till exempelgenom att hävda att en produkt är "gratis" när den inte är det.

– Att KO nu får tillgång till avskräckande sanktioner är en förutsättning för ett fortsatt starkt konsumentskydd, uppger Per Bolund.


I nuläget måste företaget i många fall godkänna och skriva under föreläggandet från KO innan det börjar gälla. Något som kan leda till långdragna diskussioner och processer i domstol. Den nya lagen ger nu KO rätt att omedelbart verkställa sina beslut om förbud mot företag.


Men alla välkomnar inte lagen. Risken är att små företag snabbt kan gå under till följd av ett förbud som verkställs omedelbart, enligt Anna-Karin Strömqvist, jurist och näringspolitisk expert vid Svensk Handel.

– De flesta företag i Sverige som överträder marknadsföringslagen gör det på grund av missförstånd. Frågan är vad som händer om KO:s beslut är felaktigt, men ändå genomdrivs omedelbart. Det kan få enorma konsekvenser för det enskilda företaget. Även om beslutet går att överklaga har små företag inte muskler att driva processer vidare i domstol. När förbudetträder i kraft direkt, kan företagets ekonomi slås ut, säger Anna-Karin Strömqvist.


Men för seriösa företag ska den nya lagen inte vara några problem, enligt Konsumentverket.

– Det är bara undantagsvis som en myndighets beslut måste godkännas av motparten för att gälla, betonar Cecilia Tisell, vikarierandekonsumentombudsman på Konsumentverket.

När Konsumentverket beslutar i ärenden om bristandekreditprövningar och farliga produkter krävs till exempel inte motpartenssamtycke. Dessa beslut gäller direkt, utan godkännande, och om motparten är missnöjd får hen överklaga.

– Det är detta som är normalfallet för beslut som svenskamyndigheter fattar. Nu ska detsamma gälla även för KO:s beslut, uppger hon.


Fakta: Lag som ger vassare verktyg

  • När ett företag bryter mot marknadsföringslagen har Konsumentombudsmannen (KO) möjlighet att besluta om förbudsföreläggande.
  • Den 1 oktober får Konsumentombudsmannen (KO) genom en ny lagstärkt befogenhet att införa sanktioner vid brott mot marknadsföringslagen och lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.
  • Det innebär att förbud och ålägganden som KO får besluta om ska gälla omedelbart.
  • I dag måste förbud och ålägganden godkännas av företaget som de riktas emot för att vara giltiga.
  • Sanktionen för marknadsstörningsavgift ändras också frånintervallet 5.000-5 miljoner kronor till lägst 10.000 kronor och högst 10miljoner kronor.
  • Förra året utfärdade Konsumentombudsmannen 10 godkända förbudsförelägganden mot företag, året före det var motsvarande siffra 7.
  • Hittills i år har KO utfärdat tre godkända förbuds- och förelägganden.

Källa: Konsumentverket.

http://www.dn.se/ekonomi/starkt-konsumentmakt-oroar-handel/