26
mar

"Stoppa Telefonförsäljningen Ltd" granskas av PLUS

PLUS granskar "Stoppa telefonförsäljning", det bolag som falskeligen erbjuder NIX mot betalning. Då bolaget bedrivit sin verksamhet från Malta har det varit svårt att komma åt dem. Här vilar enligt Kontakta ett ansvar på våra politiker att se till att tillsynen och samverkan hos konsumentmyndigheter inom EU skärps

Stoppa Telefonförsäljngen Ltd var under 2014 det i särklass mest anmälda bolaget i Sverige till Konsumentverket rörande telefonförsäljning och det näst mest anmälda bolaget totalt. De 284 anmälningarna som inkom rörande dess försäljning av sin bluffprodukt gör att bolaget ensamt står för över 20 procent av anmälningarna rörande telefonförsäljning. Det är lika mycket som de 6 nästkommande företagen på anmälningslistan totalt.


Tack vare att bolaget befinner sig på Malta har dock det svenska konsumentverket haft svårt att bedriva tillsyn mot företaget. Detta har allvarligt skadat både konsumenter och marknaden för försäljning via telefon.


Kontakta anser därför att det är angeläget att det omgående sker en skärpning av tillsynen så att de företag som agerar oseriöst i kanalen telefon slås ut, genom att ge svenska myndigheter större resurser och befogenheter samt ett förstärkt ekobrottssamarbete inom EU!


Läs mer om granskningen här