2
okt

Svarade ja på telefonförsäljares frågor - inte tillräckligt för avtal

Ett inspelat telefonsamtal där en kvinna svarade "ja" på ett antal frågor om att företaget skulle betala för att vara med på en webbsida räcker inte som bevisning för att ett avtal ska anses ingånget. Det slår hovrätten fast och ändrar därmed en dom från tingsrätten.

Ett företag hade stämt ett annat företag på drygt 6 000 kronor. Man hävdade att parterna hade ingått ett avtal om att det andra företaget skulle införas på en söksajt. Detta företag bestred yrkandet och hävdade att inget avtal hade ingåtts.

Som bevisning hade en ljudfil med delar av ett inspelat samtal mellan en säljare och företrädaren för det andra företaget lämnats in. Tingsrätten konstaterade att det av ljudfilen framgick att säljaren ställde ett antal frågor, bland annat om priset godkändes, som företrädaren svarade ja på samt att samtalet avslutades med att säljaren tackade för beställningen.

Tingsrätten slog därför fast att det var utrett att företrädaren blivit informerad om priset för tjänsten och att hon beställt den varvid ett avtal var ingånget mellan parterna.

Domen överklagades till hovrätten, som konstaterar att företrädaren i och för sig svarat ja på flera frågor men att det inte framgår vad parterna pratat om dessförinnan. Hovrätten konstaterar också att det inte klart framgår av inspelningen att företrädaren förbehållslöst bekräftat ett avtal och att det uppringande bolaget därmed inte bevisat att ett avtal hade ingåtts.
Hovrätten ändrar därför tingsrättens dom.

http://www.dagensjuridik.se/2012/09/svarade-ja-pa-telefonforsaljares-fragor-inte-tillrackligt-avtal