6
okt

Svenska företag halkar efter i digitaliseringen – och lösningen finns inte inhouse

Sedan mars förra året har allt fler företag insett värdet i att snabba på sin digitalisering. Vi minns hur butiker tvingades stänga ner och hur restauranger och kulturliv förlorade miljoner i intäkter på grund av reducerade öppettider. Nu när allt mer öppnat upp igen och vi inte längre behöver begränsa våra liv på samma sätt hade nog de flesta förväntat sig en förflyttning i hur företag möter och servar sina kunder. Faktum är att verkligheten inte riktigt ser ut så.

För trots att många företag länge pratat om att man ska fokusera än mer på kunderna har de allra flesta fortfarande lång väg kvar innan man är på en plats där man kan möta dem, på deras villkor. Och kunderna, de söker närhet och personlighet från företagen de ska handla ifrån. Fysiska möten är förstås fortfarande viktigt, men idag finns förstås kunderna i ännu högre utsträckning online.

Enligt en internationell undersökning gjord av IT-konsultbolaget Experis digitaliserar och automatiserar svenska företag sina verksamheter långsammare än jämförbara länder. Endast var femte svenskt företag uppger dessutom att de planerar att accelerera sin digitalisering och automatisering till följd av pandemin.

Enligt Sverigekollen, en sammanställning som görs varje år av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) är en av de viktigaste parametrarna för en hög upplevd service att företag levererat det som utlovats. Förutom service är den digitala tjänsteutvecklingen fundamental för den upplevda kundnöjdheten.

För att kunna möta de allt högre kraven är jag övertygad om att företag behöver titta utanför sin egen verksamhet. Att implementera stora förändringar, digitala som analoga, är ingenting man gör särskilt ofta och är inte heller något som sker i en handvändning. Att anlita extern hjälp från en partner som gjort liknande resor, med liknande kunder i liknande branscher gör omställningen snabbare, enklare och mer kostnadseffektiv.

För även om du har tekniken på plats är det en klen tröst såvida du inte har verktygen, människorna och processerna där.

https://branschen.se/2021/09/16/svenska-foretag-halkar-efter-i-digitaliseringen-och-losningen-finns-inte-inhouse/