30
jan

SVT Morgonsoffa - Intervju med Tina Wahlroth och Gunnar Larsson, KoV

Inför införande av nya etiska regler den 1 februari intervjuades Tina Wahlroth, VD Kontakta och Gunnar Larsson, GD Konsumentverket om sina respektive åsikter i frågan. Konsumentverket hävdar att det inte är tillåtet att ringa mobiltelefoner trots att Marknadsföringslagen är teknikneutral. Kontakta menar att NIX Telefon och Marknadsföringslagen är teknikneutrala så är det ett måste att Kontaktas etiska regler också är det, annars hamnar Kontaktas medlemmar i en situation där de inte kan konkurrera på marknaden på samma villkor som andra.

 

http://www.svtplay.se/klipp/1771092/halla-halla-for-latt-att-na