14
mar

Telefonbedrägerier hotar arbetstillfällen

Telefonen är ett förträffligt redskap, tyvärr även för bedragare som förstör möjligheterna för seriösa telefonförsäljare, menar Phillip Manfredsson.

Telefonförsäljare är i topp när Arbetsförmedlingen presenterar sin rapport över framtidsutsikterna för omkring 200 yrken. För många unga innebär telefonförsäljning ett första riktigt jobb, självständighet och utveckling. Till skillnad från många andra yrken på Arbetsförmedlingens topplista krävs sällan formell utbildning för att bli telefonförsäljare – vi premierar främst personliga egenskaper som servicekänsla och förmåga att hantera människor.

Vi som arbetar med att möjliggöra och stärka försäljning av tjänster och produkter, som till exempel dagstidningar, försäkringar eller telefonabonnemang, hoppas kunna växa ännu mer de kommande åren. Men det finns ett stort hinder. Bedragare som utger sig för att vara telefonförsäljare och som lurar människor in i avtal de inte förstått eller ens sagt ja till att ingå. När människor utsätts för dessa kriminella aktörer får alla telefonförsäljare ett dåligt rykte, vilket gör det svårare att använda telefonen som kanal för seriös försäljning. Alla telefonförsäljare dras över en kam. Det är synd eftersom telefonförsäljning ger 10 000-tals riktiga jobb till många unga, även i glesbygd där arbetstillfällena ofta är få. För oss är det därför högst angeläget att bedrägerier och oseriös telefonförsäljning upphör. 

Vi vill därför att större resurser avsätts för att polisen ska kunna bekämpa dessa bedragare. Det är ett fåtal aktörer som det handlar om, tio företag stod för hälften av alla anmälningar till Konsumentverket förra året, och det borde vara möjligt att stoppa dessa personer som orsakar så mycket skada för utsatta konsumenter.
Först då kan vi seriösa aktörer fortsätta att växa och bidra till att skapa arbetstillfällen för alla dem som idag står utanför arbetsmarknaden.  

Phillip Manfredsson Vice vd,Citysälj AB

 

http://www.bt.se/insandare/telefonbedragerier-hotar-arbetstillfallen/