7
apr

Telefonen och alla service- och säljhjältar får Sverige att fungera!

Telefon och digitala kanaler spelar en avgörande roll för kommunikation på distans. Det visar sig särskilt nu när de personliga mötena måste begränsas. Samtal med anhöriga och kontakter med vården. Det är bredband som ska fungera, TV-kanaler till uttråkade barn och hemlevererade matkassar som efterfrågas. Alla dessa kontakter hanteras i telefonsamtal och digitala konversationer av nära 200 000 service- och säljhjältar som just nu ser till att Sverige fortsätter snurra.

Telefonen har sedan den uppfanns knutit människor samman genom att erbjuda en oslagbar kanal för samtal på distans. Senare årtionden erbjuder nya fantastiska digitala kanaler för skriftlig kommunikation, men dessa har sina begränsningar. När kommunikation behöver fördjupas, då är samtal människa till människa nödvändiga och telefonen erbjuder den möjligheten.

Kanalen telefon är idag en förutsättning för att kommunikation mellan allmänhet och näringsliv eller offentlig verksamhet ska fungera, eftersom det ofta är praktiskt omöjligt att mötas IRL. I stunder av kriser blir telefonen ännu viktigare för att utbyta information eller få hjälp med olika saker, särskilt med tanke på att Sverige erbjuder stora områden glesbygd med långa avstånd mellan människor. I Sverige hanteras flera hundra miljoner service- och säljsamtal årligen via telefon.

Just nu står samhället inför stora utmaningar. Restriktioner kring personliga möten kommer orsaka näringslivet utmaningar vi först i efterhand kommer att förstå vidden av. För att hjulen i Sverige även fortsättningsvis ska snurra måste företag få avsättning för sina produkter och tjänster, vilket innebär att de måste hitta nya säljkanaler. Kanalen telefon är just nu en av de viktigaste kanalerna för att nå ut till konsumenter, när personliga möten är att undvika. Framtida skatteintäkter och välfärd står på spel.

Kanalen telefon är för många verksamheter redan en av de främsta säljkanalerna. Nu kommer kanalen att bli viktig för ännu fler. Varje samtal hem till Sveriges konsumenter kommer att vara guld värt, då det kan innebära möjlighet att sälja och därmed säkra överlevnad.

Självklart är en del av det som säljs via telefon inte relevant för mottagaren, med aversion mot telefonsäljning som följd. Men när relevansen är hög, då tenderar mottagaren att se försäljningen som fin service och välkommen. Många av marknadens bästa erbjudanden sker via telefonförsäljning och skapar en sund konkurrens som är konsumenten tillgodo genom bland annat låga priser.

Mot bakgrund av detta ber vi politiker och myndigheter tänka långsiktigt och värna om kanalen telefon. Det är lätt att falla för populism som anger att kanalen telefon är omgärdad av problem. Det är lätt att tro att mer reglering, mer lagstiftning och kanske till och med förbud kommer skydda konsumenter. Tvärtom. Kriminella följer inte befintlig lagstiftning, så varför skulle de ta intryck av utökad lagstiftning?

Som i alla sammanhang är det ett litet antal skurkar som förstör för den stora massan som sköter sig. Vi behöver en politik och myndighetsutövning som i alla avseenden riktar in sig på att straffa oseriösa och kriminella. Vi behöver en politik som försvarar de goda som bidrar till samhällets utveckling och svensk välfärd.

Slutligen. Det är ofta lätt att glömma bort en av Sveriges största yrkeskategorier. Nästan 200 000, ofta unga människor, arbetar med kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler i Sverige. En yrkesgrupp som är en av landets mer anonyma och kanske också mest utskällda. Telefonsäljare älskar alla att hata och idioterna på kundservice som inte fattar något. Vi på Kontakta och alla våra medlemmar resonerar dock annorlunda. Vi anser att alla dessa fantastiska människor är kundservice- och säljhjältar som bidrar till att Sveriges hjul alltid snurrar!

Tina Wahlroth
Kontakta - stolt företrädare av svensk kundservice och telefonförsäljning!

Läs Kontaktas nyhetsbrev april 2020 här.