5
dec

Telefonförsäljaren talade för snabbt - inget avtal bevisat enligt hovrätten

Av det inspelade telefonsamtalet som åberopas som bevisning framgångar att telefonförsäljaren pratar väldigt fort. Dessutom finns bara delar av telefonsamtalet bevarat. Hovrätten anser därför att det inte är bevisat att något avtal verkligen har ingåtts.

Det var Online Publishing Solna AB som hade stämt ett annat bolag på knappt 2 500 kronor. Orsaken var att man ansåg sig ha en fordran på bolaget som kunde bevisas med hjälp av en inspelad beställning via telefon mellan en säljare och en styrelseledamot i det andra bolaget.
Enligt Online Publishing hade man avatalet om publicering på söksajten nummerupplysning.se.
Bolaget bestred dock kraven och hävdade bland annat att parterna aldrig ingått något avtal eftersom säljaren hade uppgett att han representerat Eniro 118 118 och inte det företaget som han i själva verket ringde från - även kallat 118 218.

Tingsrätten kom fram till att det i och för sig inte framgick att säljaren utgett sig för att representera Eniro men eftersom säljaren bland annat talat mycket fort - i kombination med likheten mellan 118 118 och 118 218 - så ansåg domstolen att det var styrkt att bolaget inte hade velat ingå avtal med Online Publishing.

Efter en sammanvägd bedömning konstaterade tingsrätten att det var oskäligt att bolaget skulle vara bundet av avtalet och ogillade därför talan.
Domen överklagades till hovrätten som nu konstaterar att den ljudfil som åberopats endast innehåller en begränsad del av samtalet. Detta tillsammans med det faktum att säljaren talar så snabbt samt likheten mellan 118 118 och 118 218 innebär enligt hovrätten att det inte är bevisat att något avtal har ingåtts.

Hovrätten fastställer därför tingsrättens dom.

Hela artikeln...