2
feb

Telekområdgivarna lanserar nya uppföranderegler

De nya reglerna är framtagna i samarbete med de operatörer som är med i Telekområdgivarna. Från årsskiftet är ytterligare tre operatörer med och en stor majoritet av alla konsumenter har därmed en operatör som är med i Telekområdgivarna.

Ett problem som blivit vanligare är till exempel vilseledande information vid försäljning och Telekområdgivarna har därför lagt stort vikt på detta i de nya reglerna. Uppförandereglerna omfattar dessutom inte bara operatörerna och deras egna säljare, utan även de återförsäljare som operatörerna har avtal med.


Mycket av det som lyfts fram i reglerna kan tyckas som självklart att man inte ska behöva ta upp, men eftersom det förekommer problem med oseriös försäljning som drabbar konsumenterna, och även skapar osund konkurrens, så behöver det nämnas. Exempelvis ska en försäljare inte utge sig för att företräda eller agera i samarbete med annan operatör om så inte är fallet. Likaså får operatören inte uppge felaktig information om, eller misskreditera en annan operatör. Operatören och/eller återförsäljaren ska dessutom ta extra stor hänsyn till personer med särskilda behov. Detta är sedan tidigare reglerat i lag, men i uppförandereglerna ställer vi ännu lite högre krav.


Förutom exemplet ovan har uppförandereglerna också skärpts på ytterligare ett antal områden:

  • Det ska vara tydligt vilken del som utgör kostnad för abonnemang respektive hårdvara (till exempel mobiltelefon eller tv-box) när man samtidigt ingår avtal om detta, så kallat paketköp.
  • Begrepp som present, gratis, gåva etc. får inte användas om det medför någon som helst kostnad för konsumenten
  • Konsekvenserna för en operatör som ingår avtal med annan än abonnenten utan att kunna visa upp en giltig fullmakt har förtydligats
  • Operatören måste vara extra tydlig med att informera om innebörden av begrepp som ”öppet köp” och ”prova på”
  • En operatör får inte utan konsumentens uttryckliga önskan ta över ett abonnemang där kunden har bindningstid kvar hos sin tidigare operatör, detta för att undvika dubbla kostnader för konsumenten
  • Om konsumenten ändå vill byta operatör och betala för resterande bindningstid, får brytavgifter utöver den faktiska kostnaden för återstående avtalstid inte förekomma.

Läs mer här