23
sep

Teleperformance erhåller Great Place to Work®-certifiering i Norden

Över 90 procent av medarbetarna som deltagit i undersökningen uppger att de behandlas rättvist på arbetsplatsen oavsett etniskt ursprung, könsidentitet eller sexuell läggning.

Teleperformance, en ledande global koncern inom digitala integrerade företagstjänster och expert på kundupplevelser, är väldigt glada att berätta att man erhållit 2021 Great Place to Work® (GPTW®) certifieringar för sina verksamheter i Sverige, Finland och Danmark.

Över 70 procent av Teleperformance anställda i Norden deltog i medarbetarundersökningen från Great Place to Work® under juni 2021. Undersökningen omfattade alla delar av medarbetarupplevelsen och de anställdas syn på företagskulturen. Resultatet från undersökningen visar att över 90 procent av de svarande upplever att de behandlas rättvist och jämlikt på arbetsplatsen, oavsett etniskt ursprung, könsidentitet eller sexuell läggning.

“Vi är otroligt stolta över detta fina betyg från våra medarbetare som bekräftar att vårt löpande arbete för att skapa en inkluderande och bra företagskultur tillsammans fungerar”, säger Erika Rönnquist Hoh, CEO, Teleperformance Nordic. “Med över 2 500 anställda i fyra nordiska länder är det viktigt att man känner sig trygg, inspirerad, inkluderad och motiverad hos oss. Jag är så glad att kunna se den höga grad av förtroende och tillit som våra medarbetare visar att man känner för Teleperformance och som ligger till grund för oss att uppnå Great Place to Work certifieringarna i år. Vi kommer att fortsätta vårt jobb med att bygga en arbetsmiljö där allas hälsa, trygghet och utveckling utgör en naturlig del av vårt DNA.”

“Det här är första gången vi ansöker om en GPTW-certifiering i Norden och vi är väldigt glada och stolta över utfallet samt vill passa på att rikta ett stort tack till alla som deltagit”, säger Mats Stamvall, Site Manager, Teleperformance Stockholm. “I Stockholm ser vi att flera faktorer bidragit till det fina resultatet. Till exempel våra lokaler här i Solna Port har verkligen blivit ett stort lyft som vi fått fin respons på och som upplevs som en kreativ, modern, och säker arbetsplats av våra medarbetare där vi kunnat erbjuda en variation av både hemma och kontorsarbete.”

“Att vara certiferad och genomgå processen för Great Place To Work® ger oss vitala insikter kring vilka områden och policies våra medarbetare uppskattar, samtidigt som vi får tydlig data som visar var vi kan förbätta oss", säger Jonas Bergquist, Site Manager, Teleperformance Göteborg. ”Genom all feedback som inkommit har vi fått en mycket bra grund att stå på för att fortsätta förbättra medarbetarupplevelsen.”

Båda kontoren i Sverige har också certifierats enligt ISO 14001, en global standard för miljöledning och ett viktigt verktyg i Teleperformances strategi för att vara en positiv kraft i samhället där man utgår från hållbarhetsprinciper och återbrukstänk som genomsyrar den lokala arbetsmiljön.

Ramona Janson
Marketing & Communications
+46 8 610 22 00
ramona.janson@teleperformance.com

https://news.cision.com/se/teleperformance-nordic/r/teleperformance-erhaller-great-place-to-work-certifiering-i-norden,c3419691