12
feb

Telge Energi väljer Kontaktaföretag

Telge Energi har nu beslutat att endast använda sig av samarbetspartners som är medlemmar i Kontakta.

Med anledning av den kritik som riktats mot en av våra leverantörer inom telemarketing, Compello, har vi nu gjort en djupare analys utifrån avtalet vi har med bolaget. Efter att vi har gjort analysen har vi haft ett par utomstående frågor som vi ställt till Compello inom bland annat etik och moral. Slutsatsen är att vi inte ser att Compello har brutit mot vårt avtal.

Vi utvärderar våra samarbeten löpande och har nu också fortsatt diskussionen med branschorganisationen för telefonförsäljning/callcenter, Kontakta, som vi gick med i höstas. Kontakta ställer bland annat krav på att alla deras medlemmar ska vara registrerade bolag i Sverige. Vi anser också att det är viktigt att vi kan ha en nära och tät dialog med våra samarbetspartners, vilket underlättas av att de också har sin verksamhet i Sverige, så att vi kan delta på utbildningar, göra besök osv.


Läs hela pressmeddelandet från Telge Energi här