4
jun

Teknikneutralt NIX ett steg mot schysstare telefonförsäljning

Nu lanseras ett teknikneutralt NIX, vilket ger samma möjligheter att NIX-spärra alla typer av telefoner oavsett teknik. Det är en utveckling som Kontakta länge arbetat för i syfte att bereda möjlighet för konsumenter att tacka nej till sälj- och marknadsföring per telefon tillsammans med bättre och mer ansvarstagande försäljning per telefon. Vi tror på ett regelverk för all telefoni, det blir enklare för konsumenten och marknaden!

Telefonförsäljning väcker känslor. Det har säkert inte gått någon förbi att telefonförsäljning och callcenterbranschen brottas med exempel på oseriösa aktörer som utsätter konsumenter för både det ena och det andra. Ingen missade väl den granskning som SVT gjorde i vintras av företag som agerar oetiskt och omoraliskt mot konsumenter. En av de främsta anledningarna till att konsumenter haft problem med oseriös försäljning per telefon, är att oseriösa bolag aktivt valt att strunta i etiska regler som inte tillåter marknadsföring till mobiltelefon. Vi, liksom andra, upprördes av det vi kunde se. Dessa problem är något som Kontakta är väl medvetna om och något som våra seriösa medlemsbolag får lida för, därför vill vi agera! 


Försäljning över telefon ett enkelt, snabbt och ofta tryggt sätt för människor att göra affärer. Företag gör mer än 50 procent av sina affärer per telefon. Av de miljontals affärer som görs per telefon, så är det inte ens en promille som leder till klagomål och än färre som leder till formella ärenden.

Kontakta är sedan starten av NIX Telefon 1999 ledamot i Föreningen NIX. Vi har länge arbetat för att teknikneutralt NIX. Anledningarna är flera:
1. NIX-Telefon är respekterat av konsumenter och näringsliv. Ett regelverk på marknaden skulle därför förenkla för alla parter.
2. Kontakta får dagligen önskemål av konsumenter som önskar kunna spärra sin mobiltelefon mot sälj- och marknadsföringssamtal. NIX Förening gjorde 2012 en Novus-undersökning som visade att 8 av 10 svenskar önskar ett teknikneutralt NIX.
3. Det är ett faktum att fast telefoni är på väg bort och samhället blir allt mer mobilt. Den tekniska utvecklingen gör att vi inte kan fortsätta tänka gammalt, vi måste tänka framtid! Den teknik man ringer med ska inte styra om man kan NIX-spärra eller ej.
4. Kontakta vill inte ha lagstiftning mot telefonförsäljning, vi vill ha självreglering. När en marknad påverkas av oseriösa aktörer tvingas politiker till slut ta ställning för eller emot lagstiftning som syftar till att motverka ett oseriöst beteende. Kan vi med självreglering uppnå detsamma är det att föredra. Ett förbud mot telefonförsäljning skulle få stora konsekvenser för näringsliv och arbetsmarknad…

I dag arbetar tiotusentals människor i Sverige med försäljning över telefon. Det handlar främst om ungdomar och andra som annars skulle haft det tufft att ta sig in på arbetsmarknaden. För oss som dagligen arbetar med att möta dessa människor är de glada och positiva berättelserna mångdubbelt fler än de negativa.

Det handlar om unga som genom ett första jobb telefonförsäljning blir duktiga säljare och därigenom får kunskaper som är värdefulla meriter när de går vidare i arbetslivet. Det handlar personer med utländsk härkomst som lär sig det svenska språket och därigenom kan ta ett tydligt steg in i det svenska samhället. Det handlar om människor som av olika skäl behöver byta jobb istället för att förtidspensioneras.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström efterlyste i Agenda häromdagen fler yrken där unga utan arbetserfarenhet, kanske med avbruten skolgång, skulle kunna få chansen att arbeta och visa vad de går för. Kontaktas medlemmar är lysande exempel på företag där dessa unga kan få chansen!
De vindar som under våren har blåst kring lagstiftning för införande av skriftliga avtal vid all telefonförsäljning och opt-in (lagstiftning mot telefonförsäljning) har oroat oss mycket. Om detta skulle bli en realitet, skulle det innebär det dödsstöten för flera av våra medlemmars verksamheter. 1000-tals arbetstillfällen skulle gå förlorade.

Kontakta välkomnar väl genomtänkta och konstruerade regleringar som både tar hänsyn till konsumenters behov av trygghet och företagens behov av att kunna bedriva sin verksamhet utan försvårande lagstiftningar. Vi vill också uppmana alla som upphandlar telefonförsäljning att ta sitt ansvar att endast välja företag som följer lagstiftning och praxis på marknaden. Ett teknikneutralt NIX bidar till detta!

Kontakta kommer att fortsätta sitt arbete för en schysst och transparent telefonförsäljning där både konsumenter och företagares intressen bevakas och där alla de tusentals arbetstillfällen som branschen innebär värnas. Införandet av teknikneuralt NIX är ett av många steg på vägen.

Tina Wahlroth, VD Kontakta
Tel 0735 66 55 22


2013-06-04 Teknikneutralt NIX ett steg mot schysstare telefonförsäljning