21
jan

The state of customer experience 2022 – rapport från Genesys!

Tiderna förändras. Digitala kanaler för kundupplevelser är vanligt, och vägen till lojala kunder och tillväxt kräver tillmötesgående företag som anpassar sig efter kunders preferenser samt har ett prioriterat kund- och medarbetarengagemang.

I denna globala rapport ställer Genesys frågor till över 2 600 konsumenter och 690 kundservicechefer i USA, Latinamerika, Mellanöstern/Afrika, Europa och Asien för att förstå kunders och medarbetares upplevelser, och för att förmedla användbara insikter till företag som kan vara vägledande i nästa förändringsfas gällande deras kundupplevelser.

Hämta rapporten för att ta del av viktiga strategiska prioriteringar och stora utmaningar som kundservicechefer ställs inför. Du får också insikt i:
  - De senaste trenderna inom digitalisering, förändringar i konsumenters kanalpreferenser, kundnöjdhet och ståndpunkter gällande personlig anpassning.
  - Hur konsumenter föredrar att interagera med ett företag och vad de värdesätter i en kundupplevelse.
  - Ny teknik och hur den kan hjälpa dina agenter att hantera kundresan.

Hämta rapporten här!