4
feb

Värdegrundsambassadören Mathias Norderstål på HSB kundservice

Det sägs ofta att kulturen sitter i väggarna. Till viss del kanske det stämmer, men eftersom det är människor som utgör företagskulturen så förändras eller utvecklas sannolikt dessa ”kulturväggar” med jämna mellanrum. Utveckling kan göra rummen mellan väggarna både större, eller mindre, och bidra till både höjt och sänkt tak. Oavsett förändringens karaktär så är en trygg och stabil grund en viktig förutsättning för en gynnsam utveckling.

HSBs värdegrund stavas ETHOS och kännetecknas av orden engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan. Sedan snart 10 år tillbaka, då vd Anders Svensson tillträdde sin roll, har värdegrunden fått ta en allt större plats i HSB Stockholms verksamhet.

Den är så pass viktig och väl förankrad att HSB Stockholms årliga ceremoni för Årets Medarbetare, där fokus traditionellt varit affärsutveckling, under 2020 istället byttes ut mot att helt och hållet lyfta och premiera företagets starkast utmärkande värdegrundsambassadörer. I december var det dags att utse de fem medarbetare och fem chefer som under året arbetat, lett och inspirerat i sann ETHOS-anda.

Mathias Norderstål, verksamhetschef Kund- och Medlemsservice, mottog utmärkelsen som Årets Ledare i kategorin Trygghet.

Här berättar han om bakgrunden till utmärkelsen - där förtroende, tillgänglighet och självinsikt är viktiga nyckelfaktorer för ett tryggt ledarskap.

Vad är trygghet på jobbet för dig?
- För mig handlar trygghet om tydlighet, stabilitet och förtroende. Jag känner trygghet i att veta att alla medarbetare och chefer på Kund- och Medlemsservice har förutsättningar att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Det är också viktigt för mig att känna trygghet genom ett ömsesidigt förtroende mellan mig och min chef, att veta vart vi har varandra.

Hur skapar man som chef trygghet hos medarbetare i tuffa och ovissa tider?
- Trygghet är en avgörande faktor för mod och prestation och jag försöker i första hand skapa trygghet genom att vara tillgänglig. Jag tror på ett nära ledarskap utan att vara kontrollerande. I extraordinära situationer kan det förstås vara att inledningsvis ”ta befälet”, men alltid genom att försöka vara inkluderande och transparent. Det är inte jag som kan allt bäst, oftast är det faktiskt tvärtom. Att försöka få medarbetare och chefer att både veta och känna att de har långtgående ansvar och mandat och att jag finns där om de behöver bolla något. Bland cheferna på Kund- och Medlemsservice pratar vi mycket om att visa sig sårbar, känna tillit och förtroende för varandra och teamet. Det tror jag skapar och utvecklar ett starkt ledarskap både i den enskilda individen som i teamet.

Vart hittar du inspiration till trygghet i ditt ledarskap?
- Ledarskap handlar om att vara sig själv, eller kanske ännu mer om att känna sig själv. Erfarenhet ger säkert också mer trygghet i pressade situationer. Jag bygger mycket av min trygghet på att omge mig med rätt kollegor och att bygga ett starkt team. Inspiration i mitt ledarskap hittar jag i min omvärld, allt från tidigare chefer till böcker, föreläsningar eller genom LinkedIn och TED-talks. Att hela tiden vara nyfiken och ha ambitionen att bli lite bättre och att fortsätta utvecklas.

https://www.hsb.se/stockholm/om-hsb/nyheter/2021/vardegrundsambassadoren-mathias-norderstal/