4
maj

Värna om telefonförsäljningen – fler regleringar hotar viktiga näringar

DEBATT. Telefonförsäljning och kundtjänst via telefon är en viktig bas i många verksamheter som bidrar till välfärd och jobb i Sverige. Men fler regleringar på området skulle hota verksamheterna, skriver företrädare Kontakta, Tidningsutgivarna och Sveriges tidskrifter.

Telefonen är i det närmaste en oersättlig kanal för kommunikation. Särskilt i de fall vi inte kan mötas fysiskt, utan måste kommunicera på distans. Telefonen är inte minst en mycket viktig kanal för försäljning och många branscher och företag är beroende av kanalen för sin överlevnad och tillväxt.

I rådande läge när de personliga mötena måste ersättas med samtal på distans ställer mängder av företag om till försäljning via telefon. Detta visar återigen på hur viktig telefonen är för att hålla Sveriges hjul snurrande. Därför måste svenska politiker och myndigheter värna om kanalen.

Det är lätt att bli fartblind när allt är som vanligt. Bekvämlighet gör att det blir lätt att ta till enkla lösningar, i stället för att tänka brett och långsiktigt.

När kriminella bedrar och luras via telefon svarar politiken med ytterligare regleringar på näringslivet i syfte att skydda konsumenter. Problemet är bara att det ligger i de kriminellas natur att ge blanka den i lagar och regler. De kommer ändå fortsätta att luras och bedra, med följd att bekväma myndigheter och politiker vill stifta ännu mer ingripande lagar och regler – ja kanske till och med införa förbud.

Den fartblinde och bekväme bör här stanna upp och reflektera brett och långsiktigt. Är ytterligare lagstiftning eller till och med förbud rätt väg att gå? Vilka konsekvenser kommer det att ge? Vilka alternativ står till buds?

Majoriteten av alla som använder kanalen telefon för sin försäljning; svenskt näringsliv, tidningar, lotterier och välgörenhetsorganisationer, är seriösa och agerar i linje med konsumentskyddande lagstiftning. Tack vare sin försäljning och verksamhet bidrar de med mängder av skattekronor som bygger den svenska välfärden och skapar mängder av jobb.

Just nu är telefonkanalen dessutom extra viktig för alla verksamheter, då personliga möten ska undvikas. Företag som vanligen bedriver försäljning som bygger på personliga möten svänger nu snabbt över till kanalen telefon. Det leder till att nya jobb skapas och jobb som telefonsäljare erbjuds till friställda från exempelvis hotell och restaurang.

Sveriges hjul måste fortsätta snurra. Intäkter är en förutsättning att klara utgifter, både för företag och för människor. Svenska myndigheter och politiker har därför ett långtgående ansvar att värna om dessa verksamheter.

Under året inleds uppföljning av den genomförda lagstiftningen om skriftlighetskrav vid telefonförsäljning samtidigt som ytterligare regleringar avseende muntlig kommunikation på distans är på gång från EU i form av ePrivacyförordningen.

Skulle ytterligare skärpningar av lagstiftning bli aktuell på den svenska marknaden skulle det inte bara sätta den svenska modellen med självreglering ur spel, det skulle också få allvarliga konsekvenser för näringsliv och arbetsmarknad.

Allt fokus måste i stället riktas mot att komma åt kriminella och oseriösa aktörer som lurar konsumenter. Det är inte kanalen där de kriminella luras och bedrar som är problemet, utan de kriminella som använder kanalen. Det enda som kan få lurendrejerierna att upphöra är rejäla krafttag från myndigheterna som behöver få ökade resurser och muskler för att kunna bedriva effektivare och snabbare tillsyn.

Ännu mer regler och legala åtstramningar av telefonen kommer bara leda till nedskärningar i näringslivet med minskad försäljning och färre jobb som följd. Är det värt det?

Tina Wahlroth, vd Kontakta
Jan Fager, tf vd TU, Tidningsutgivarna
Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter

https://www.nyteknik.se/opinion/varna-om-telefonforsaljningen-fler-regleringar-hotar-viktiga-naringar-6994587