12
nov

Vendator byter namn till Hubbr

Vendator AB har som ett led i bolagets tillväxtstrategi under året förvärvat Bra Röster AB, Makalös AB samt Rationell Finans AB. I och med expansionen av bolagets produktutbud samt fokus på modernisering och tillväxt behöver verksamheten ett nytt namn som representerar hur den bedrivs idag och framåt.

Bolagsgruppen erbjuder idag centrala och kundnära lösningar inom contact center (både inbound och outbound), outsourcingtjänster inom försäljning och kundtjänst, bemanning, marknadsundersökningar samt finansiella tjänster inom fakturahantering, inkasso och factoring.
- Vi kände att våra gamla namn inte längre representerade oss och vår verksamhet. Därav det nya namnet Hubbr vilket understyrker vår delvis nya inriktning. Vi är hubben i kundkontakterna oavsett kommunikationskanal eller kundrelation, säger Christian Paulsson, VD och koncernchef för nya Hubbr.

Bolagets styrelse kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma för att genomföra den formella firmaändringen.

Hubbr omfattas av följande affärsområden:

CONTACT
Contactcenter med lång erfarenhet och djup kompetens. Alla typer av affärsdriven kontakt vars syfte är att driva försäljning och bygga långsiktiga relationer. Allt från proaktiv försäljning till kundtjänst.

PEOPLE
Bemanning som du verkligen kan lita på i alla lägen. Oavsett om du vill bemanna en tjänst eller en hel funktion så fokuserar vi alltid på varumärkesvård och affärsmässighet.

RESEARCH
Marknadsundersökningar där fokus alltid ligger på kvalitet, transparens och flexibilitet. Dedikerade projektledare som håller kontinuerlig kontakt med kunden ger resultat.

OUTSOURCE
Din säljpartner som når resultat och vårdar ditt varumärke. Erfarenhet och kunskap inom allt från kampanj- och portföljförsäljning till att sätta upp en hel säljavdelning.

FINANCE
Faktura och kreditvård som ger hög lyckandefrekvens och resultat. Med exceptionell servicegrad, effektivitet och kunnighet erbjuder vi marknaden de bästa tjänsterna inom kapital- hantering och aktiv kreditvård.

Besök oss på www.hubbr.se för ytterligare presentation av Hubbrkoncernen samt vidare information kring våra tjänster och produkter.

Bromma den 12 november 2015
För vidare information kontakta:
Christian Paulsson, VD och koncernchef
Telefon: 070-277 78 33
E-post: christian.paulsson@hubbr.se

http://www.di.se/finansiell-information/dagens-rapporter/?NewsId=2687eaee-d55f-490e-9644-5596aaafbced