20
jul

Vendator ingår avtal om förvärv av Makalös AB

  • Vendator ingår avtal om att förvärva Makalös AB (”Makalös”) ett bolag verksamt inom värdeskapande kundkommunikation med produktion i Stockholm, Lissabon och Karlstad
  • Förvärvet ökar Vendators årsomsättning med cirka 30 mkr på årsbasis
  • Tillträde planerat till den 14 augusti 2015
  • Köpeskillingen uppgår till ca 5,1 mkr och erläggs i nyemitterade aktier i Vendator AB
  • Verksamheterna kompletterar varandra väl och positiva synergieffekter förväntas

Motiv till förvärvet
Förvärvet av Makalös är ytterligare ett steg i den tillväxtstrategi som Vendator lagt fast. I och med förvärvet av Makalös kompletteras och förstärks Vendators position inom kvalitativ och värdeskapande kundkommunikation. Makalös har dessutom byggt upp en bra produktionskapacitet i Lissabon som kommer gagna hela Vendator koncernen.

 

Läs mer http://news.cision.com/se/vendator/r/vendator-ingar-avtal-om-forvarv-av-makalos-ab,c9806496