Utmana Tord Jansson Chef Kundtjänst på Samhall!

Namn: Tord Jansson
Titel: Chef Kundtjänst
Företag: Samhall

Tord1Hej Tord, tack för att du tar dig tid att prata med Kontakta! Du kan väl börja lite med att berätta om vad gjorde du innan du började arbeta med kundservice?
Hej själv! Jo jag startade yrkeslivet genom att utbilda mig till bagare med gesällutbildning i Danmark -79 till -82. I slutet på 80-taIet startade jag upp ungdomsgårdar utan segregering av ålder eller ursprung med fokus på tillhörighet. I början av nittiotalet jobbade jag med utveckling av föreningar samt inom efterpsykiatrin där RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) i Boden under tre år behövde hjälp med struktur och kultur. Det senare är än idag självgående.
Det som gav mersmak och där jag upptäckte att min personlighet och kompetens mest skulle utvecklas samt ge och möjliggöra för andra var genom ledarskap. Att bygga vinnande individer och inte minst, team.

En viktig kompetens i dessa dagar. Hur kom du in på kundservice?
Jag hade hittat hem och det var 1996 som den fantastiska resan inom världens bästa yrke påbörjades. Jag kontaktade en lokal skola och erbjöd mig att bygga upp deras datautbildningsprogram samt att jobba med elevernas struktur och kultur. Efter 1 år med ett lyckat projekt och tack vare mitt danska påbrå blev jag uppringd samt erbjuden ett jobb på WM data som supporttekniker och sedermera som gruppledare för Corel Nordic Support med fokus på danska kunderna som stod för 60 procent av volymen.

Corel Support lade efter ett år ned i Sverige och flyttade allt till Irland, jag erbjöds en större roll där men tackade nej då familjen var och är min viktigaste prioritering.

Var detta startskottet på karriären?
Lite så var det, men riktig full fart blev det först då jag 2001 började på GoExcellent, tidigare Excellent E-Service i Piteå. Det startade med ett uppdrag som ”Inhouse” agent på Microsoft Support i Kista med Nordisk support som uppgift, även här var det danska språket en stor del av min framgång. Tillsammans med fyra kollegor utvecklade vi den delen och jag erbjöds en gruppledarroll då vi återvände hem till Piteå.
Resan hos dem innebar att jag genom hårt jobb, dedikation och ett lösningsorienterat och kundfokuserat arbetssätt erbjöds nya roller och dessa ökade i både ansvar och utveckling för såväl mig som företaget.

Vad specifikt tror du det är som gjort dig framgångsrik?
Min inställning och förmåga att på ett naturligt sätt leda, utveckla och skapa samt drivas av att se förändringar som positiva. Detta i en balanserad kombination av hjärta och hjärna samt förmågan att snabbt se individens behov och sätta detta i relation till både företagets och kundens förutsättningar och krav.

Finns det något mer specifikt, som du vill dela med dig av till de som fortfarande är i början av sina karriärer på ett kontaktcenter?
Att arbeta med många olika kunder stärker förståelsen av olika människor och företagens och inte minst kundernas behov. Detta skapar en bredd och utvecklar dig i din yrkesroll och inte minst, som person. Sen är det viktigt att se möjligheter, allt går, det tar bara olika lång tid. Ge aldrig ge upp och tro på individens förmåga till förändring och utveckling. Ha fokus på både kund och personal. Balans är bästa målet, i alla lägen inklusive livet.

Du nämnde i inledningen betydelsen av att bygga bra team, kan du utveckla lite kring det?
Att jobba i TEAM är en förutsättning för att lyckas, att stärka den enskildes kompetens och prestation ökar teamets totala resultat. Att jobba med tydliga mål och få alla att ta ansvar oavsett vilken roll du har. Att som medansvarig bli sedd och bekräftad.

Genom ett aktivt ledarskap, i detta fall ett aktivt floor management, skapa förutsättningar för att lyckas och att ha kul, ledarfyren lyser i alla lägen och är man inte medveten om det så går man på grund.

Kan du berätta lite mer om vad du gör idag och kan våra medlemmar kontakta dig om man är nyfiken på att arbeta med Samhall?
Idag jobbar jag som Kundtjänst Chef på Samhall. Mitt ansvar är att i enlighet med företagets tydliga verksamhetskrav och mål utveckla individens förmåga och möjliggöra för de anställda att återgå i jobb. Att återfå ett aktivt liv som av olika skäl hamnat i obalans.
Vi tillhandahåller tjänster som ligger i paritet med de jobb som finns inom branschen på arbetsmarknaden. Vi har byggt upp en yrkesskola där varje individ som lämnar vår kundtjänst och kliver ut i yrkeslivet har en certifierad kompetens inom kundtjänstarbete med sig.
Mitt arbete sker i ett tätt samarbete med Samhallskolan där andra yrkesutbildningar genomförs så att helheten för individen är valbar.
Ta gärna kontakt med mig personligen och utmana oss!

Slutligen, du har varit med i matchen ett tag, men än är det inte slut! Vad tänker du kring din framtida karriär?
Jag trivs oerhört bra på Samhall idag och tiden går som bekant fort då man har kul. Det har gått några år nu i världens bästa skola LHS (Livets Hårda Skola) och jag har fortfarande lika kul. Jag vill fortsatt jobba och utvecklas i det jobb jag älskar och brinner för och vet samtidigt att det är upp till mig att skapa den känslan och de resultat som krävs.

Till sist vill jag tacka Kontakta för möjligheten och förmånen att få ingå i detta nätverk. Kontakta är för mig och Samhall en oerhört viktig framgångsfaktor.
Se möjligheter!