Telefonsäljutbildning

Vår webbaserade utbildning är anpassad för alla som arbetar med telefonsälj i Sverige, efter genomförd utbildning har du möjlighet erhålla ett certifieringsdiplom från Kontakta

Läs mer

Välkommen till KontaktAkademin

KontaktAkademin erbjuder marknadens bästa utbildningar inom service och sälj via telefon och digitala kanaler. Vi bistår våra medlemmar och dess medarbetare i ett av vårat viktigaste uppdrag, att säkerställa professionalitet och trygga kundkontakter på marknaden.

I KontaktAkademin kan våra medlemsföretag utbilda sina medarbetare i vårat viktigaste arbetsverktyg, kundkommunikation. I våra utbildningar kommer medarbetarna att få lära sig samtliga framgångsmoment som vi menar är centrala i en seriös och professionell kundkommunikation.

När vi har skapat KontaktAkademin så har vi utgått från de huvudområden som vi vet är viktiga för våra medlemmar. KontaktAkademin erbjuder följande utbildningar:

Kundservice
Framgångsrikt kundbemötande i telefon
Klagomålshantering
Wowservice!

Telefonsälj
Framgångsrik försäljning över telefon 
Win back

Ledarskap
Bygg framgångsrika team med fokus på sälj 
Ta ditt företag till nästa nivå! 
En chef måste man följa - en ledare vill man följa!
Affärsmannaskap

Alla ska kunna investera
Att investera i kvalitativ kompetensutveckling är ett område som de flesta företag inser vikten av, samtidigt är det många gånger en praktisk utmaning då det ofta innebär ett stort åtagande gällande såväl tid som pengar.

Vi har därför beslutat att till marknadens bästa priser tillhandahålla marknadens bästa utbildningar till våra medlemmar. Medlemskap i Kontakta ska ge värde!  

Kontakt: Tina Wahlroth på tel 0735 66 55 22

Kontakta, en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning på distans.