Nyckeltal per funktion

Klicka på en funktion nedan för att se föreslagna nyckeltal som kan vara lämpliga för er kundservice och ert företag.

HR

HR är den funktion som hanterar personalärenden och som har möjlighet att nyttja information från kundservice, t.ex. inkommer ofta många rekryteringskandidater via kundservice.

Nyckeltal

  • Totalkostnad per medarbetare nedbrutet i kostnadsdrivande komponenter
  • Hot från kunder, etc.
  • Intresserade rekryteringskandidater som kontaktar kundservice
  • Hantering av agentfeedback


Illustrativt exempel – HR-relaterade kostnader per genomsnittlig medarbetare:


Illustrativt exempel – Trend av personliga hot mot kundservicemedarbetare: