Nyckeltal per funktion

Klicka på en funktion nedan för att se föreslagna nyckeltal som kan vara lämpliga för er kundservice och ert företag.

Kundservice

Kundservice kan också själv använda den intelligence som kommer från kunderna. Detta görs i stor utsträckning idag, och fokus bör vara att prioritera rätt nyckeltal som kundservice bör styra sin verksamhet på utifrån företagets strategiska mål.

Nyckeltal

 • Kostnadsbenchmark mot outsourcad kundservice
 • Kvartilsanalyser som grund för förbättringsarbete (CSAT, AHT, FCR, RTA, etc.)
 • Sorterad lista på vanliga frågor för att effektivisera initial utbildning
 • Nedbrytning av AHTer per samtalstyp, samt effektiviseringsförslag
 • Förslag på effektiviseringar, t.ex. effektiv tillgång till rätt information, systemstödseffektiviseringar eller robotisering
 • CSAT/ESAT/NPS/CES
 • FCR – First Call Resolution (andel inkommande ärenden som hanteras i 1st line)
 • Antal transfereringar internt
 • Personalomsättning och sjukfrånvaro
 • Kostnad för rekrytering, utbildning och sjukfrånvaro per genomsnittshandläggare
 • Genomförda medlyssningar, coachingsamtal, etc. jfm mål
 • WFM-analys: Prognosticerad vs. arbetad kapacitet (inkl RTA) vs. faktiskt ärendevolym och AHT, samt occupation och servicenivå


Illustrativt exempel – Benchmark mot outsourcad verksamhet:


Illustrativt exempel – Kvartilsanalys för att identifiera förbättringar: