Nyckeltal per funktion

Klicka på en funktion nedan för att se föreslagna nyckeltal som kan vara lämpliga för er kundservice och ert företag.

Leveransorganistation/Inköp

Leverans/Inköp är de funktioner i företaget som säkerställer att en beställd produkt/tjänst blir levererad till kunden, och som kan nyttja information från kundservice för att bättre optimera sin verksamhet utifrån totala kostnader och vad i leveransen som påverkar kundupplevelsen mest.

Nyckeltal

  • Kostnad för brister i leverans, t.ex. incidenter, förseningar och varufel
  • Vanliga reklamationer
  • Brister på leveransprocess som skapar återkommande samtal
  • Sorterad lista av vanliga frågor och klagomål från kund, samt kostnad per ärende
  • Kundservicekostnader per större driftstörning


Kundservice påverkan från andra kostnadsdrivande faktorer:


Illustrativt exempel – nedbrytning av reklamationskostnader: