Nyckeltal per funktion

Klicka på en funktion nedan för att se föreslagna nyckeltal som kan vara lämpliga för er kundservice och ert företag.

Strategi/VD/ledningsgrupp

Strategi/VD är de inom företaget som styr och driver den strategiska inriktningen för företaget och som kan nyttja intelligence från kundservice för att prioritera strategiska förändringar och fokusområden för verksamheten för att långsiktigt uppnå lönsam tillväxt.

Nyckeltal

  • Analys av inflöde resp utflöde av kunder, från/till konkurrenter och varför
  • Finansiellt scorecard för kundservice och utveckling över tid, samt kostnadsnedbrytning av kundservice
  • Långsiktig konkurrentspaning
  • Sammanfattad och konkluderad kundfeedback


Illustrativt exempel – kundflöden in respektive ut:


Illustrativt exempel – övergripande scorecard för kundservice: