Nyckeltal per funktion

Klicka på en funktion nedan för att se föreslagna nyckeltal som kan vara lämpliga för er kundservice och ert företag.

Marknad/Webb

Marknad/webb syftar till funktioner som hantera marknadskommunikation, webbkommunikation, kampanjer och övriga riktade kundaktioner, och som kan nyttja informationen för att optimera sin kommunikation.

Nyckeltal

 • CSAT/NPS/CES, inkl. kvalitativ återkoppling från mycket nöjda resp. missnöjda kunder
 • Kundservice uppfattning om konkurrenters senaste prisförändringar, kampanjer, produktförändringar, öppettider och kanaler
 • Uppfattade förändringar i efterfrågan från kund
 • Kundservice uppfattning om priselasticitet/kunders priskänslighet
 • Merkostnad i kundservice per genomförd kampanj
 • Merkostnad för förbättrade öppettider och servicenivåer
 • Återkoppling av brister i marknadsutskick eller på webben som genererar kostnader i kundservice
 • Ökad försäljning per produkt som effekt av kampanj
 • Förslag på förbättringar av self service och mina sidor
 • Kostnad och tid för non-value added-samtal vs. value added-samtal
 • Antal kundservicekontakter per kund
 • För TM: Kunds nöjdhet med befintlig leverantör


Illustrativt exempel konkurrentspaning – scorecard för marknadsaktiviteter:


Illustrativt exempel – CSAT/NPS/CES: