Nyckeltal per funktion

Klicka på en funktion nedan för att se föreslagna nyckeltal som kan vara lämpliga för er kundservice och ert företag.

Produkt/R&D

Produkt/R&D är de funktioner som arbetar fram kommande produkters utformning inkl. tjänster, tillval och prissättning och som kan nyttja information från kunderna som grund för kundorienterad produktutveckling.

Nyckeltal

  • Kundönskemål på produkt/tillval/konfiguration/funktionalitet/leveranstid
  • Konkurrenters tillgängliga distributionskanaler för produktförsäljning och support
  • Konkurrenters produkter/tillval/konfiguration/funktionalitet
  • Vanliga returorsaker, samt kostnad för returhantering
  • Vanliga reklamationer, samt kostnad per reklamation
  • Kostnad i kundservice för kvalitetsbrister per produkt


Illustrativt exempel – kundönskemål:


Illustrativt exempel – nedbrytning av reklamationskostnader: