Nyckeltal per funktion

Klicka på en funktion nedan för att se föreslagna nyckeltal som kan vara lämpliga för er kundservice och ert företag.

Sälj

Med sälj menar vi både säljorganisationerna mot konsument och företag som kan nyttja kundinformation för att förbättra sitt sälj.

Nyckeltal

 • Hitrate, nettoförsäljning och täckningsbidrag per produkt
 • Givna rabatter per produkt och ny/befintlig kund
 • Intäkt per snittkund
 • Kundservicekostnad per produkt per kund
 • Churn rate och retention rate
 • Andel och volym av ånger inom ångertidsfrist
 • Sorterad lista av vanliga frågor från kund, samt kostnad per ärende
 • Brister i försäljningen, t.ex. ej delgiven information
 • Kostnader i kundservice för brister i försäljningen
 • Feedback bemötande
 • Feedback saknad information


Illustrativt exempel – Nedbrytning av försäljning:


Illustrativt exempel – nedbrytning av givna rabatter: