Nyheter

31
mar

NIX genomför tillfällig prissänkning under 2020

För att bidra till att Sveriges företag och insamlingsorganisationer ska kunna fortsätta verka på ett schysst sätt har NIX-Telefon beslutat att tillfälligt sänka priserna med 10 procent under 2020. Prissänkningen gäller retroaktivt från 1 januari och under hela 2020 för samtliga avtal (storanvändare och återförsäljare). För tjänsten webbtvätt gäller prissänkningen från nästa landningstillfälle. NIX tar kontakt med alla som tecknat avtal gällande prissänkningen.

Corona-pandemin påverkar alla i vårt samhälle och vi behöver vänja oss vid nya sätt att arbeta och att mötas. I tider när vi inte kan träffas fysiskt blir telefonen och andra digitala kanaler ännu viktigare...

Läs mer
2
mar

Varning för oseriösa engelskpråkiga bedragare via telefon

Oroliga personer har hört av sig till Kontakta med anledning av att de blivit uppringda av engelskspråkiga säljare som beter sig illa, aggressivt och hotfullt. Även personal hos Kontakta har blivit uppringda. De ringer från nummer av svenskt ursprung, men är med all sannolikhet inte placerade i Sverige då ljudkvaliteten är bristande. Syftet med samtalet är att erbjuda ekonomisk rådgivning, tjänster kring bitcoins etc. När man ifrågasätter eller ställer frågor kring deras tjänster, börjar de bli otrevliga och hotfulla. Kontakta rekommenderar att omedelbart avsluta samtalen om man blir uppringd. /Tina Wahlroth, Kontakta

Läs mer
29
feb

Kontakta och IKEM – nya medlemmar i NNR!

Näringslivets Regelnämnd NNR växer, i takt med att allt fler förstår vikten av ett gemensamt och metodiskt arbete mot regelbördan. Därför är vi glada att välkomna IKEM – Innovations- och kemiindustrierna och Kontakta som nya medlemmar. Vi har talat med Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM, och Tina Wahlroth, VD för Kontakta, för att höra hur de ser på sitt medlemskap och det svenska regelförbättringsarbetet.

Ju fler vi är som samarbetar mot regelbördan, ju starkare blir vi! Intervju med Tina Wahlroth, VD för Kontakta, som är ny medlem i Näringslivets Regelnämnd NNR. Kan du kort beskriva er organisation?...

Läs mer
17
feb

Ett moderniserat konsumentskyddDir. 2020:13

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till hur EU-direktivet om moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt. Inom ramen för utredningen ska även vissa frågor rörande skriftlighetskravet vid telefonförsäljning behandlas.

Ett moderniserat konsumentskydd, 2020:13 (pdf 139 kB) I november 2019 antogs ett direktiv om moderniserat konsumentskydd inom EU. Det nya direktivet reviderar de befintliga EU- direktiven om oskäliga...

Läs mer
17
feb

Förbud hjälper inte mot telefonbedragarna

Ett fåtal företag använder tyvärr telefonen för att vilseleda konsumenter. Dessa skojare måste stoppas! Men vi kommer inte åt problemet genom ett totalförbud mot försäljning och insamling per telefon. NIX är en välfungerande spärr mot oönskad telefonförsäljning som bör behållas, skriver NIX:s ordförande Jan Fager.

I en artikel i Expressen (9/2) menar Edgeir Vårdal Aksnes att spärrtjänsten NIX-Telefon bör ersättas med ett förbud mot telefonförsäljning. Telefonen är en viktig affärskanal för företag och organisationer...

Läs mer
15
feb

Oseriös telefonförsäljning trotsar ny lag

Konsumenter luras in i ogiltiga avtal, stressas till köpbeslut och får inte den tid till reflektion som de har rätt till. Trots att en ny lag skulle ge ökat skydd för mobilkunder som köper abonnemang per telefon, så konstaterar Konsumentverket att problemen fortsätter.

– Vi ser att det finns bolag som kringgår reglerna, säger Cecilia Tisell, generaldirektör på Konsumentverket. Sedan drygt ett år tillbaka måste avtal som ingås per telefon eller på gatan signeras av kunden....

Läs mer
22
jan

Rekordfå anmälningar om oönskad telefonförsäljning

Oönskade samtal från telefonförsäljare är ett minskande problem i Sverige. Ny statistik visar att antalet anmälningar till Konsumentverket är färre än någonsin. Under 2019 inkom endast sju anmälningar om överträdelser mot NIX-registret, i jämförelse med uppemot 600 anmälningar år 2014 – en minskning med 99 procent.

– Det är mycket positivt att antalet anmälningar fortsätter att minska för sjätte året i rad. Det visar att de allra flesta företag i Sverige respekterar NIX-registret, och att de skärpningar av regelverket...

Läs mer
Ladda fler artiklar